Про Академію

Меню

Запрошуємо на науково-практичну конференцію «Мова і сучасний культурний простір» (до 180-річчя з дня народження О. О. Потебні)

04 Березня 2015 09:36

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Українсько-Азербайджанський Інститут соціальних наук і самоврядування ім. Г. А. Алієва

оголошують про проведення

22 травня 2015року

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«МОВА І СУЧАСНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР»

(до 180-річчя з дня народження О. О. Потебні) 

 

Олександр Опанасович Потебня, 180-річчя зо дня народження якого відзначатиметься 10 вересня 2015 року, – видатний український філософ, мовознавець, етнограф, фольклорист, який став засновником філософії мови у вітчизняній філософській думці, здійснивши ґрунтовне науково-філософське осмислення мови як діяльності, що виступає вирішальним фактором у формуванні мислення та зумовлює специфіку національного світосприйняття.

В сучасному філософському, соціальному, культурологічному дискурсі дослідження, пов’язані з проблемами мови, займають важливе місце. Адже мова, крім того, що вона є засобом людського спілкування, мислення і самовираження, водночас виступає специфічним національним способом збереження та передачі соціокультурної інформації, формування національного культурного образу людини. За сучасної доби мультикультуралізму та глобалізації актуалізуються проблеми дво- і багатомовності, мови як засобу управління поведінкою людини, використання мовних засобів у створенні віртуального інформаційного простору та ін., які потребують ретельного філософського осмислення.

Основні тематичні напрями конференції:

 

·        Мова – комунікація – суспільство.

·        Сучасні проблеми філософії мови.

·        Мова, культура, символ.

·        Політичний дискурс і мова.

·        Проблеми міжкультурної комунікації і мова.

·        Психологія мови і культури.

·        Мова і сучасний мультикультуралізм.

·        Роль мови у формуванні національної ідентичності та культурної пам’яті.

Запрошуємо до участі шановних колег – науковців, студентів, аспірантів та докторантів філософських, політичних, історичних та філологічних наук.

Форма проведення конференції: очна.

Робочі мови: українська та російська.

Конференція відбудеться в Міжрегіональній Академії управління персоналом за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корпус 3, аудиторія 6.

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 1 травня 2015 р. на електронну адресу [email protected] заявку з наступною інформацією:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.

2. Науковий ступінь, вчене звання.

3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (для студентів і аспірантів).

4. Місце роботи (навчання).

5. Контактний телефон.

6. Електронна адреса.

7. Тема доповіді.

 

Тексти та тези доповідей, надіслані на електронну адресу Оргкомітету, будуть опубліковані в збірці матеріалів конференції.

Вимоги до тез і доповідей:

Обсяг – до 0,5 д.а. (до 12 стор. формату А4) у текстовому редакторі MicrosoftWordу вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 1,5 міжрядковий інтервал.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрям відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 15].

Електронна адреса Оргкомітету конференції для довідок:

[email protected] 

Поділитися посиланням: