Кирило Муравйов

Посада: ректор МАУП

Народився: 27 вересня 1977 р. у м. Макіївка, Донецької області.

 

Освіта: Вища, юридична.

1994-1998 р.р. Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України (диплом спеціаліста). Спеціальність: юрист (правознавство);

1998-1999 р.р. Київський інститут внутрішніх справ (магістратура). Спеціальність: магістр правознавства.

 

Науковий ступінь: Доктор юридичних наук (12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), у 2017 році захистив докторську дисертацію.

 

Кандидат юридичних наук (21.07.04. – оперативно-розшукова діяльність), у 2002 році захистив кандидатську дисертацію.

 

Вчені звання: Професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права (2023 р.)

 

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності (2006 р.)

Досвід роботи:

1994 – 2006 рр. – служба в органах внутрішніх справ України;

11.2006-02.2007 – завідувач кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

03.2007-05.2007 – заступник директора Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

06.2007-09.2007 – директор Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

09.2007-03.2008 – заступник директора Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

04.2008-05.2014 – завідувач кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

05.2014-04.2016 – заступник директора з навчальної та методичної роботи Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

04.2016-01.2017 – завідувач кафедри фінансового та банківського права Інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

02.2017-11.2017 – професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом;

11.2017-12.2017 – професор кафедри правознавства Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

01.2018-05.2021 – завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

06.2021-02.2024 – директор Інституту підготовки наукових кадрів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

02.2024-03.2024 – проректор ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

З березня 2024 – ректор ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

 

Загальний науково-педагогічний стаж – триває безперервно з вересня 1999 року.

Є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць (у тому числі чотири навчальних посібники з грифом МОН України, три монографії, шість публікацій у фахових виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та Web of Science).

Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.142.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня – доктор/кандидат юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Підготував 13 осіб, які успішно захистили кандидатські та докторські дисертації.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей: 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Поділитися посиланням: