Ліцензування та акредитація

Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.07.2017 № 156-л "Про переоформлення ліцензій"

акредитація

Експертні висновки

Експертііий висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризм зі спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитаційної експертизи підготовки фахівців в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» з напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Соціальна робота» із спеціальності 231 «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки студентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки Україні щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зі спеціальності 055 (291) «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за другим (магістерським) рівнем у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки (03 «Гуманітарні науки») напряму (спеціальності) 6.020303 (035) «Філологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010401 (052) "Політологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» у ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010101 (054) «Соціологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України і проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів галузі знань 1801 «Снеііифічиі категорії» (07 Управління та адміністрування) спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (073 Менеджмент) у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів в галузі знань 1401 (24) "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" (спеціальність 242 "Туризм" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м. Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за нарямом 6.030102 "Психологія", спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.03010201, 8.03010201 "Психологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" з напряму підготовки, спеціальності 6,030601 "Менеджмент", 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і анміністрування (за видами економічної діяльності)" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" (07 "Управління та адміністрування") напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" (073 "Менеджмент") в Яготинському інституті ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновки експертної комісії шодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціальності 073 Менеджмент) у Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Трускавець)

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з ліцензування підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 035 "Філологія"

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з ліцензування підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 035 "Філологія"

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів
Інститут соціальних наук та самоврядування

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра публічного адміністрування

Інститут права ім. князя Володимира Великого
Інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького

Інститут міжнародної економіки та фінансів

Поділитися посиланням: