Меню

Ліцензування та акредитація

Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.07.2017 № 156-л "Про переоформлення ліцензій"

акредитація

Експертні висновки

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки (03 «Гуманітарні науки») напряму (спеціальності) 6.020303 (035) «Філологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010401 (052) "Політологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» у ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010101 (054) «Соціологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України і проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів галузі знань 1801 «Снеііифічиі категорії» (07 Управління та адміністрування) спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (073 Менеджмент) у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів в галузі знань 1401 (24) "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" (спеціальність 242 "Туризм" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м. Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за нарямом 6.030102 "Психологія", спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.03010201, 8.03010201 "Психологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" з напряму підготовки, спеціальності 6,030601 "Менеджмент", 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і анміністрування (за видами економічної діяльності)" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" (07 "Управління та адміністрування") напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" (073 "Менеджмент") в Яготинському інституті ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновки експертної комісії шодо чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (спеціальності 073 Менеджмент) у Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Трускавець)

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів
Інститут соціальних наук та самоврядування

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра публічного адміністрування

Інститут права ім. князя Володимира Великого
Інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького

Інститут міжнародної економіки та фінансів

Поділитися посиланням: