Меню

Ліцензування та акредитація

Ліцензії та сертифікати

акредитація

Експертні висновки

Висновок експертної комісії МОН України щодо акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» у ПрАТ ВНЗ МАУП

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03010101 (054) «Соціологія» у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України і проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів галузі знань 1801 «Снеііифічиі категорії» (07 Управління та адміністрування) спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (073 Менеджмент) у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів в галузі знань 1401 (24) "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" (спеціальність 242 "Туризм" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м. Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за нарямом 6.030102 "Психологія", спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7.03010201, 8.03010201 "Психологія" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" з напряму підготовки, спеціальності 6,030601 "Менеджмент", 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і анміністрування (за видами економічної діяльності)" у ПрАТ ВНЗ МАУП (м.Київ)

Висновок експертної комісії МОН України з проведення чергової акредитаційної експертизи в галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" (07 "Управління та адміністрування") напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" (073 "Менеджмент") в Яготинському інституті ПрАТ ВНЗ МАУП

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інститут соціальних наук та самоврядування

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра публічного адміністрування

Інститут права ім. князя Володимира Великого
Інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького

Інститут міжнародної економіки та фінансів