Основні нормативні документи

Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Кодекс академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів освіти ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про Вчену раду ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про студентське самоврядування ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Наказ Про затвердження положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Наказ Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку

Наказ Про впорядкування застосування контрактоної форми трудового договору

Положення про укладання контрактів при прийнятті на роботу науково-педагогічних та педагогічних працівників ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про екзаменаційну комісію у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про приймальну комісію ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про науково-методичну раду у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про ректорат у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про інститут (факультет) у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Типове положення про відокремлений структурний підрозділ

Критерії оцінювання знань і умінь студентів в ПрАТ "ВНЗ"МАУП"

Наказ Про затвердження стратегічного плану розвитку ПрАТ "ВНЗ"МАУП" на 2016-2020 роки

Положення про організацію освітнього процесу за дистанцційною формою навчання в ПрАТ "ВНЗ"МАУП"

Концепція виховної роботи у Міжрегіональній Академії управління персоналом

Положення про порядок відпрацювання студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» навчальних занять

Поділитися посиланням: