Оголошення

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОу 00127522) повідомляє, що на 35-39 періоди обігу облігацій серії В (Емітент - ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств N0 29/2/11, дата реєстрації 14.02.2011 р., код цінних паперів (ISIN) и UА4000112114) встановлена славка доходу у розмірі 19%.

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів, що відбудуться 28 лютого 2019 року о 12:00 годині

Зміни до проспекту емісії облігацій ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Поділитися посиланням: