Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій

Корп. № 24, тел. 490-95-19

Факультет комп’ютерно-інформаційних технологій (ФКІТ) створено 3 квітня 2017 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом.

ФКІТ – факультет нового покоління, мета якого – підготовка ІТ - спеціалістів високої кваліфікації, на базі партнерських програм навчання від Microsoft, Cisco, Autodesk. Реалізація мети передбачає абсолютно нові, удосконалені та відкориговані до вимог часу навчальні програми та ліцензовані напрямки підготовки з видачею документу про закінчення навчання державного зразка та з видачею міжнародних сертифікатів Microsoft, Cisco, Autodesk.

Чолишкіна Ольга ГеннадіївнаДекан ФКІТ – Чолишкіна Ольга Геннадіївна, кандидат технічних наук.

Телефон:  490-95-19, внутр.15-22 (корпус 24, кабінет 8)

e-mail : ikit.maup@gmail.com

Закінчила Дніпровський національний університет ім. О.Гончара Механіко-математичний факультет (2002), кандидат технічних наук за спеціальністю "Інформаційні технології" (2010).

За основу навчального процесу було взято європейські вимоги та освітянські стандарти в поєднанні з традиційними та новітніми освітніми технологіями, рекомендованими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту та нашими партнерами Microsoft, Cisco, Autodesk, які контролюють надання нами якісних освітніх послуг.

Співробітники формують інноваційне освітньо-виховне середовище, що передбачає:

  • повністю новий зміст освіти, який дозволить підготувати конкурентоздатних ІТ – спеціалістів, з відповідним засвоєнням навичок та вмінь для практичної діяльності в обраній спеціальності;
  • комплексне вдосконалення професійної майстерності викладачів через опанування інноваційними і дослідно-експериментальними видами навчання з метою підготовки фахівців з європейським типом мислення;
  • зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок придбання сучасної комп’ютерної техніки, обладнання аудиторій сучасними засобами навчання, створення відповідних практичних площадок для проектної діяльності, на прикладі лабораторії Cisco;
  • залучення практикуючих спеціалістів ІТ-компаній з міжнародними сертифікатами для викладання дисциплін та проведення відповідних практичних робіт;
  • заохочення студентів на навчання для подальшого проходження практики та працевлаштування у провідних ІТ-компаніях країни та Європи.

Головним завданням діяльності ФКІТ є якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі інформаційних технологій, які відповідають сучасним вимогам світових ринків праці.

Структура факультету:

Кафедра

Галузь знань, спеціальність

Спеціалізація

Комп’ютерних інформаційних систем і технологій

12 Інформаційні технології
121 Інженерія програмного забезпечення

Прикладне програмування (інтегровано з програмою Microsoft)

Web-програмування: розробка сайтів (інтегровано з програмами Microsoft та Autodesk)

Блокчейн та прикладне програмне забезпечення NEW!

12 «Інформаційні технології»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Бізнес інформатика

Аналітика інформаційних системи

Мережеві технології   адміністрування (інтегровано  з Microsoft та Cisco)

Вищої та прикладної математики

 

 

Інформаційної безпеки

 

 

Поділитися посиланням: