Навчально-науковий інститут права

Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого,
корпус № 7, телефон: 490-95-21

Інститут заснований у 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 жовтня 1994 р., протокол №14 та наказом Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 1994 р. №310. Інститут створювався за участю Національної Академії служби безпеки України.

У 2001 році збудовано корпус №7 Інституту права. Який має загальну площу 2850,2 кв.м., аудиторний фонд 1280 кв.м. з них: 3 потокові аудиторії на 150-200 місць кожна. 14 аудиторій для практичних занять на 30-60 місць.

Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП здійснює, відповідно ліцензованих обсягів, підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

При інституті створено та ефективно діють дві спеціалізовані вчені ради:

  • Спеціалізована вчена рада К 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право».
  • Спеціалізована вчена рада Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

В Інституті права відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України створено і вже багато років діє студентський юридично-консультаційний центр«Центральна юридична клініка».

Високопрофесійні кадри професорсько-викладацького складу кафедр, які залучені до проведення занять, забезпечують високий рівень викладання навчальних дисциплін на основі досвіду практичної роботи в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах

У складі Інституту права діють п’ять кафедр:

Кафедра

Галузь знань, спеціальність

Cпеціалізація

Адміністративного, фінансового та банківського права

08 Право

081 Право

Фінансове та банківське право

Господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін

08 Право

081 Право

Комерційне та трудове право

Цивільне право та право інтелектуальної власності

Нотаріальна діяльність

Конституційного права, історії та теорії держави і права

08 Право

081 Право

Правнича освіта

Міжнародного права та порівняльного правознавства

29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне право

Міжнародне комерційне право

Управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності

08 Право

081 Право

Адвокатська діяльність

Приватна діяльність з виконання рішень

Антикорупційна діяльність

Детективна діяльність

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

Безпека діяльності організацій та установ

Приватна детективна діяльність

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

Поділитися посиланням: