Novoshitsky Volodymyr Yevheniiovych

Novoshitsky Volodymyr Yevheniiovych – Associate Professor of Dentistry, Candidate of Medical Sciences, dentist-periodontist, dentist-orthopedist

EDUCATION AND CAREER

Graduated from Danylo Halytsky Lviv National Medical University and obtained full higher education in Dentistry in 2009.

Received a certificate of specialist "General Dentistry" in 2011 (P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education);

Graduated from the clinical residency at the P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education in 2013;

He defended a dissertation in 2017 on the topic: "Clinical and pathogenetic justification of the use of vitamin D drugs in the complex treatment of generalized periodontitis."

Research interests: periodontology, endodontics, osteology, vitamin D.

International internship: Portugal, 2016

MAIN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL-METHODICAL WORKS

Tutorials:

 

Nursing in dentistry: textbook /  І.П. Мазур, П61 Л.О. Щербак, С.В. Хлєбас та ін. ; за ред. І.П. Мазур. — К. : ВСВ «Медицина», 2017. — 160 с. + 4 с. кольор. вкл

 

Articles and abstracts in international scientometric databases SCOPUS, Web of Science:

 1. Mazur I. Periodontal status and bone metabolism in women in reproductive and postmenopausal periods / I Mazur, B Dilbarkhanov, X Kuracha, V Novoshytskyy, I Suprunovych, K. Zhakipbekov // Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation. - 2020. - Vol. 41, Issue 3. 20200011, eISSN 1868-1891, ISSN 1868-1883, DOI: https://doi.org/10.1515/hmbci-2020-0011.
 2. Novoshytskyy V. The level of 25 (OH) D and alveolar bone loss in patients with chronic periodontitis / V.Novoshytskyy, I. Mazur // World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases 14 –17 April 2016 Malaga, Spain. Osteoporosis International with other metabolic bone diseases. - 2016. - V27№1. - R. 353.
 3. Mazur I. The level of vitamin D in patients with chronic periodontitis / I. Mazur, V.Novoshytskyy // Portuguese journal of endocrinology, diabetes and metabolism. - 2016. - V11№1. - P. 5

 

Articles and abstracts in foreign publications:

Mazur I.P. Activity of inflammatory-destructive processes in patients with generalized periodontitis depending on the level of vitamin D / I.P. Mazur, V.V. Povoroznyuk, V.E. Novoshitsky // Stomatology of Kazakhstan. - 2017. - №1 (13). - P. 33–39.

Mazur I.P. Gender features of X-ray steometric parameters of the lower jaw in patients with generalized periodontitis / I.P. Mazur, V.E. Novoshitsky // "Dentistry Aesthetics of Innovation". - 2017. - Vol. 1, №1. - P. 55–60.

I.P. Mazur, V.E. Novoshitsky, S.V. Khlebas // Drugs used for root canal treatment in endodontic treatment // Stomatology Aesthetics of Innovation. - 2018. - Vol. 2, №4. - P. 424–432.

 

Articles and abstracts in professional journals:

 

 • Біда В.І. Можливості вдосконалення діагностики непереносимості сплавів металів зубних протезів за допомогою використання додаткових спеціальних діагностичних методів / В.І. Біда, П.В. Леоненко, В.Є. Новошицький // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2010. – Т. 19, № 1. – С. 428–434.
 • Біда В.І. Вивчення основних електрометричних показників гальванічної форми непереносимості сплавів металів ортодонтичних апаратів та зубних протезів для визначення оптимального алгоритму лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів із ортодонтичною патологією та дефектами зубів і зубних рядів / В.І. Біда, Г.П. Леоненко, П.В. Леоненко, В.Є. Новошицький // Український стоматологічний альманах. – 2011. - №3. – С. 3–7.
 • Мазур І.П. Науково-дослідна робота лікарів-інтернів, як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього лікаря / І.П. Мазур, О.М Ступницька, В.Є. Новошицький // Современная стоматология. – 2012. – №4. – С. 140–142.
 • Мазур І.П.  Свято молодих стоматологів / І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Новини стоматології. – 2012. – №4. – С. 116–117.
 • Поворознюк В.В. Вітамін D та захворювання пародонта / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Боль. Сустави. Позвоночник. – 2013. - №3. – С. 33–37.
 • Поворознюк В.В. Доцільність застосування препаратів вітаміну D у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта / В.В. Поворознюк, І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Імплантологія Пародонтологія Остеологія. – 2014. - №1. – С. 75–79.
 • Мазур І.П. Вітамін D: метаболізм, функції, важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 1 / І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Современная стоматология. – 2014. - №1. – С. 40–45.
 • Мазур І.П. Вітамін D: метаболізм, функції, важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2 / І.П. Мазур, В.Є. Новошицький // Современная стоматология. – 2015. - №4. – С. 51–54.
 • Реалізація впровадження студентського самоврядування в післядипломній освіті : матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука [“Реалізація закону україни «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України”], (Тернопіль, 21–22 травня 2015 р.) / ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – Т. : Укрмедкнига, 2015. – 606 с.
 • Мазур І. П. Особливості клініко-рентгенологічного перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку залежно від рівня вітаміну D / І.П. Мазур, В.В. Поворознюк, В.Є. Новошицький // Проблеми остеології. – 2016. – Т. 19, № 2. – С. 25–29.
 • Мазур І. П. Взаємозв’язок між рівнем 25-гідроксивітаміну-D та генералізованим пародонтитом у жінок молодого віку / І. П. Мазур, В.Є. Новошицький // Вісник стоматології. – 2016. – №3. – С. 29–33.
 • Мазур І. П. Стан тканин пародонта у пацієнтів середнього віку із генералізованим пародонтитом в залежності від рівня вітаміну D / І. П. Мазур, В.Є. Новошицький // Інновації в стоматології. – 2016. – №3. – С. 2–7.
 • Новошицький В. Є. Рівень вітаміну D у пацієнтів із генералізованим пародонтитом / В. Є. Новошицький // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, №4(частина 3). – С. 218–222.
 • Novoshytskyy V. E. Mandibular osteometric indexes in patients with periodontitis depending on the level of vitamin D / Novoshytskyy V. E., Mazur I. P. //  Inter collegas. – 2017. – vol. 4, № 1. – P. 42–44.
 • Хлєбас С. В. Поширеність клінічних форм хронічного періодонтиту в стоматологічних пацієнтів залежно від віку /  С. В. Хлєбас, В. Є. Новошицький // Клiнiчна стоматологія. – 2019. – № 3. – С. 18–24.
 • Mazur I. Prevalence, extent, severity and intraoral distribution of gingival recession in patients with periodontitis in ukrainian population / I. Mazur, I. Suprunovych, V. Novoshytskyy // Modern Science — Moderní věda. – 2020. – №4. – PP. 122-130.
 • Новошицький В.Є. / Біосумісність дентальних імплантатів (Огляд літератури) // Збірник тез V Східноєвропейської конференція з проблем стоматологічної імплантації “Міждисциплінарний підхід, як стратегія успіху” [“Симпозіум молодих вчених”] (Львів 10-12 березня 2011 року)
 • Новошицький В.Є. / Роль вітаміну D в патогенезі запально-дистрофічних уражень альвеолярного відростка // Збірник тез VI Східноєвропейської конференція з проблем стоматологічної імплантації “Функція та естетика. Біологічні та технічні аспекти” [“Симпозіум молодих вчених”] (Львів 4-6 квітня 2013 року)
 • Новошицький В. Є. Особливості впровадження студентського самоврядування у закладах післядипломної освіти / В. Є. Новошицький, З. В. Малецька // Хист. – 2015. – Т. 17. – С. – 442.
 • Новошицький В. Є. Рівень вітаміну D та втрата висоти альвеолярного відростка нижньої щелепи у пацієнтів із генералізованим пародонтитом / В. Є. Новошицький // Збірник наукових праць симпозіуму молодих вчених 7-ої східноєвропейської конференції з проблем стоматологічної імплантації. – 2015. – С. 8–9.
 • Мазур І.П. Поширеність дефіциту та недостатності вітаміну D у пацієнтів з генералізованим парадонтитом / І.П. Мазур, В. Є. Новошицький // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика, присвяченої «Дню науки». – 2015. – С. 96–97.
 • Новошицький В. Є. Заємозв’язок між віком та кількістю втрачених зубів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом  / В. Є. Новошицький // Матеріали 40-вої ювілейної науково-практичної конференції молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика з міжнародною участю, присвяченої Дню науки. – 2017. – С. 70–71.

 

Reports on the Ukrainian and international conferences:

1. At the 5th Eastern European Conference on Dental Implantation, held on March 10-12, 2011 in Lviv

2. At the 56th International Specialized Exhibition MEDVIN: Expo-Stomat, which took place on February 22-24, 2012 in Kyiv.

3. At the international lecture "Modern technologies of treatment and prevention in practical dentistry", which took place during the 59th Kyiv International Forum and Specialized Exhibition on December 5, 2012 in Kyiv.

4. At the international lecture "Dental implantation in the treatment of dental pathology", which took place during the 59th Kyiv International Forum and Specialized Exhibition on December 6, 2012 in Kyiv.

5. At the international lecture "Modern technologies of treatment and prevention in practical dentistry", which took place during the 60th Kyiv International Forum and Specialized Exhibition on February 20, 2013 in Kyiv.

6. At the 6th International Conference of Young Scientists "Musculoskeletal Diseases and Age" dedicated to the memory of Prof. Podrushnyaka EP, which took place on February 21-22, 2013 in the city of Kyiv.

7. At the 6th Eastern European Conference on Dental Implantation, held on April 4-6, 2013 in Lviv

8. At the scientific-practical conference with international participation "Secondary osteoporosis: epidemiology, clinic, diagnosis, treatment and prevention" which was held on April 11-12, 2013 in Lviv.

9. At the VII International School-Seminar "Diseases of the musculoskeletal system and age", which took place on March 24-28, 2014 in Yaremche with a report "The impact of vitamin D on periodontal health."

10. At the lecture hall of the training center of ACS named after Professor MF Danilevsky "Twisting technologies of treatment and prevention in practical dentistry", which took place on April 2-4, 2014 in Kyiv. Section "Pharmacotherapy in dentistry". The title of the report is "The role of calcium and vitamin D in the prevention and treatment of dental diseases."

11. At the Scientific and Practical Conference with International Participation "Age Aspects of Diseases of the Musculoskeletal System", which took place on April 10-11, 2014 in Kharkiv. Fourth Section Session "Musculoskeletal Diseases and Age". Title of the report "Disorders of bone metabolism and vitamin D deficiency in patients with generalized periodontitis"

12. At the 66th International Kyiv Dental Forum ACS on September 3, 2014, section "Modern means of prevention and treatment in dentistry." The title of the report is "Vitamin D in the prevention and treatment of periodontal disease."

13. At the Scientific and Practical Conference with International Participation "Actual Problems of Geriatric Rheumatoid Orthopedics", which took place on October 22-24, 2014 in Kyiv. Title of the report "The effect of vitamin D on the course of generalized periodontitis"

14. At the second international conference "Soft tissue aspects in aesthetic dentistry. Prevention of complications in periodontal and implant treatment ", which took place on November 6-8, 2014 in Lviv. Title of the report "The role of vitamin D metabolites in the pathogenesis of periodontal disease."

15. At the 4th International Dental Conference of Students and Young Scientists, which took place on February 27-28, 2015 in Uzhgorod. Report on the topic: "Relationship between level 25 (OH) D and tooth loss in patients with generalized periodontitis"

16. At the 8th International School-Seminar "Diseases of the musculoskeletal system and age", which took place on March 10-14, 2015 in Yaremche. Report on the topic: "The effect of vitamin D deficiency on periodontal tissues"

17. At the 3rd OSS Symposium "Student Self-Government as a Basis for Democratic Transformation of Society", which took place on April 8-10, 2015 in Chernivtsi. Report on the topic: "Features of the introduction of student government in postgraduate education"

18. At the 7th Eastern European Conference on Dental Implantation, which took place on April 23-25, 2015 in Lviv. Report on the topic: "Level of vitamin D and loss of height of the alveolar process of the mandible in patients with generalized periodontitis"

19. At the international symposium "BONE & JOINT DISEASES AND AGE", which took place on May 5-7, 2015 in Lviv. Report on the topic: "Influence of vitamin D on the pathogenesis of periodontal disease"

20. At the All-Ukrainian scientific-practical conference "Integrated approach to the rehabilitation of dental patients", which took place on May 15-16, 2015 in Zaporozhye. Report on the topic: "The effect of vitamin D on the course of generalized periodontitis."

21. At the international lecture hall of the ACS training center named after Professor MF Danilevsky, symposium "Modern concepts of diagnosis and treatment of major dental diseases", which takes place on September 2-4, 2015 in Kyiv. Report on the topic: "Vitamin D in the development of periodontal disease and ways of correction"

22. At the 3rd National Ukrainian Dental Congress "International standards of prevention and treatment and their implementation in the practice of dentists", which took place on October 22-23, 2015 in Kyiv. Report on the topic: "The state of the dental alveolar system in patients with generalized periodontitis with different levels of calcidiol in human blood"

23. At the scientific-practical conference of young scientists with international participation "Medicine of the XXI century", which took place on November 26, 2015 in Kharkiv. Report: "Association between serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D3 and periodontal disease"

24. At the IX International Conference of Young Scientists "Diseases of the musculoskeletal system and age", which took place on February 18-19, 2016 in Kyiv. Report on the role of vitamin D in the pathogenesis of periodontal disease

25. At the 2nd International Symposium "Bone & joint diseases and age", which took place on April 9-11, 2016 in Lviv. The topic of the report "Association between vitamin D level and periodontal disease"

26. At the All-Ukrainian scientific-practical conference "Modern principles of dental treatment planning", which took place on April 21-23, 2016 in Zaporozhye. Topic of the report "Aspects of the relationship between vitamin D levels and generalized periodontitis"

27. All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists of P.L. Shupyk NMAPE "Scientific-practical activity of young medical scientists: achievements and prospects of development", which took place on May 20, 2016. Topic of the report "Relationship between vitamin D level and alveolar bone loss"

28. At the international seminar on vitamin D, which took place on June 23, 2016 in Lisbon, Portugal. The topic of the report "The level of vitamin D in patients with chronic periodontitis"

29. At the symposium "Dental Health and Age", which took place on September 14, 2016 in Kyiv in the framework of the 74th International Kyiv Dental Forum ACS and the exhibition "MEDVIN" in prevention and treatment "

Co-organization of conferences and congresses:

 1. 3rd Congress of European Dentists, held on December 9-11, 2009 in Kyiv.
 2. II International Scientific and Practical Conference of Young Scientists "Innovative Technologies in Practical Dentistry", which took place on February 10, 2012 in Kyiv.
 3. 1st National Ukrainian Dental Congress, held on September 6-7, 2012.
 4. 5th Dental International Congress "Clinical Periodontology - a look into the future", which took place on April 11-12, 2013 in Kyiv.
 5. 2nd National Ukrainian Dental Congress, held on September 4-6, 2013. Section of Young Scientists.
 6. 3rd National Ukrainian Dental Congress, held on October 22-23, 2015. Symposium "Young Scientists and Doctors".
 7. Conferences of young scientists of NMAPE named after PL Shupyk in 2014-2017

Advanced training

Share this link: