Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03

 • Повідомлення про призначення засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03

  Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» та відповідно до наказу ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» від    27.05.2020№ 51-О «Про відновлення засідань спеціалізованих вчених рад з правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук ректорат Міжрегіональної Академії управління персоналом повідомляє про призначення нових дат засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 по захисту дисертацій, а саме:

  01 липня 2020 року,  засідання СВР, на порядку денному захист дисертацій:

  -  Насірова Мехді Фарман огли на тему «Управління екопроектами підприємств з переробки пластику» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

  -  Бшарата Нумана Абдел Карім Мохаммада на тему «Управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  02 липня 2020 року , засідання СВР, на порядку денному захист дисертацій:

  -  Лось Зоряни Володимирівни на тему «Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

  -  Цімошинської  Оксани Валентинівни на тему «Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю дорожнього господарства України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  03 липня 2020 року , засідання СВР, на порядку денному захист дисертацій:

  -  Чумак Оксани Володимирівни на тему: «Теоретико-методологічне забезпечення  економічної діяльністі державних підприємств України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Всі зацікавлені сторони про проведення засідань спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук повідомлено.

  Згорнути ↑

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

У ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року створена спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 до 31 грудня 2020 року.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Дація Олександра Івановича, завідувача кафедри фінансів, банківської та страхової справи ПрАТ  «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Романову Лідію Василівну, завідувача кафедри маркетингу ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора  економічних наук, професора Верхоглядову Наталію Ігорівну, директора Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, професора кафедри економіки та управління підприємством ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Члени ради:

 1. Азізов Сісак Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;
 2. Богма Олена Сергіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.03;
 3. Дмитренко Геннадій Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.03;
 4. Дороховський Олександр Миколайович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.05;
 5. Захарін Сергій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.03;
 6. Левчинський Дмитро Львович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», спеціальність 08.00.03;
 7. Лещук Галина Василівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.05;
 8. Мельник Леонід Юхимович, д.е.н., професор, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.05;
 9. Ніценко Віталій Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;
 10. Остафійчук Ярослав Васильович, д.е.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, спеціальність 08.00.03;
 11. Приходько Володимир Панасович, д.е.н., професор, директор Інституту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;
 12. Радзієвський Олександр Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.05;
 13. Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.04;
 14. Удовиченко Володимир Петрович, д.е.н., професор, регіональний консультант, Київське регіональне відділення Асоціації міст України, спеціальність 08.00.05;
 15. Чирва Ольга Григорівна, д.е.н., професор, директор Інституту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 08.00.04.

 

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

До наукового відділу необхідно подати документи згідно переліку додатоку 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом МОН від 14.09.2011р. № 1059 (зі змінами, наказ МОН від 12.03.2012р. № 270)

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Для іноземних громадян – ксерокопія іноземного паспорта здобувача (2 прим.), засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання. В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їх іноземному паспорті.
 4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства Статистики України від 26.12.95р. №343 (z0484-95), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95р. № 484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН України (2 примірники).

У разі зміни здобувачем імені додається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про зміну імені (2 прим.).

 1. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99р. №309 (309-99-п), засвідчене підписом і печаткою установи, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (2 прим.).
 2. Витяг з наказу про зарахування до докторантури(аспірантури), засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня доктора (кандидата наук) навчався в аспірантурі.
 3. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, із зазначенням, ким і коли була затверджена тема дисертації (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

Термін чинності висновку – 1 рік з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 1. Відгук наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника.
 2. Клопотання з місця роботи про прийом дисертації до захисту (для працівників виконавчої і законодавчої влади).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

1) дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, які викладені в «Основних вимогах до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передачі на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам;

2) автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

3) монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів перераховані у авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

4) компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату, ім’я файлу - aref.doc (2 примірники);

5) компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації, ім’я файлу – dis.doc (2 примірники);

6) документи про впровадження (ксерокопії).

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

03039 Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП, корп. 2, каб. 24 та 22
тел.: (044) 490-95-20, (044) 524-90-64

Поділитися посиланням: