Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03

Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.142.03

Голова спеціалізованої вченої ради:

Гончаренко Михайло Федорович, доктор економічних наук, доцент, ректор, ПрАТ  «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Романова Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Братусь Ганна Анатоліївна, доктор  економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». 

Члени ради:

  1. Бойченко Еліна Борисівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Національній авіаційний університет, спеціальність 08.00.05;
  2. Бутенко Наталія Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;
  3. Галаченко Олександр Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Вінницький інститут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність 08.00.05;
  4. Ганжуренко Ірина Валеріївна, д.е.н., професор, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;
  5. Дацій Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри,  ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;
  6. Дмитренко Геннадій Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.03;
  7. Кавун Сергій Віталійович, д.е.н., професор, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;
  8. Каліна Ірина Іванівна, д.е.н., професор, заступник директора інституту,  ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.03;
  9. Кришталь Галина Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.03;

10. Лещук Галина Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 08.00.05;

11. Негода Юлія Володимирівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.03;

12. Проценко Валентина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, спеціальність 08.00.03;

13. Червінська Любов Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 08.00.05;

14. Чирва Ольга Григорівна, д.е.н., професор, професор кафедри,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 08.00.04.

15. Якушик Іван Давидович, д.е.н., професор, професор кафедри, Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира Митрополита Київського та всієї України,  спеціальність 08.00.05.

Поділитися посиланням: