Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право».

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Спеціалізована вчена рада Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями:

  • 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»
  • 25.00.02 «Механізми державного управління» 
  • 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку».

Затверджену згідно з наказом МОН України «Про рішення з питань присудження  наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України» № 530  від 06.06.2022.р. e-mail: [email protected]

Спеціалізована вчена рада К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

Вимоги до оформлення реферату дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наукПоділитися посиланням: