Акредитація

I. Гарант

II. Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма 2022 р.

Освітньо-наукова програма 2021 р.
 

Витяг з протоколу № 10 від 25 квітня 2019 р. засідання кафедри економіки та управління підприємством про затвердження освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

Витяг з протоколу № 5 від 27 травня 2019 р. засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів про затвердження освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

Витяг з протоколу № 10 від 11 травня 2022 р. засідання кафедри економіки та управління бізнесом про затвердження освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

Витяг з протоколу № 4 від 24 травня 2022 р. засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу про затвердження освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

III. Стейкхолдери
 

 1. Вініченко Ігор Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України
  Рецензія-відгук Вінніченко Ігоря Івановича на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 2. Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, Директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
  Рецензія-відгук Горника Володимира Гнатовича на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 3. Данкевич Віталій Євгенович – доктор економічних наук, професор, декан факультету права, публічного управління та національної безпеки, Поліського національного університету
  Рецензія-відгук Данкевича Віталія Євгеновича на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 4. Драган Іван Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, Віце Президент Громадської організації «Асоціація науковців України»
  Рецензія-відгук Драгана Івана Олександровича на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 5. Могилевська Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Київського міжнародного університету
  Рецензія-відгук Могилевської Ольги Юріївни на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 6. Щелкунов Володимир Ігорович – доктор економічних наук, професор, Академік УАН, Президент, член Урядового комітету КМУ, Член Світової Ради МТП
  Рецензія-відгук Щелкунова Володимира Ігоровича на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 7. Чумак Оксана Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій Національного Авіаційного університету
  Рецензія-відгук Чумак Оксани Володимирівни на освітньо-наукову програму «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»

IV.  Навчальний план  освітньо-наукової програми «Економіка»
Навчальний план денної форми навчання

Навчальний план заочної форми навчання
 
V. Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми «Економіка»:
Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка»
 
VI. Таблиця 1. Інформація про обов’язкові компоненти ОНП
 
VII. Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів
 
VIII. Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

ІХ. Таблиця про тематику досліджень аспірантів та їх наукових керівниківПоділитися посиланням: