Про Академію

Меню

Студенти МАУП успішно пройшли практику в закладах освіти

01 Листопада 2019 08:39
Педагогічна та переддипломна практика є невід’ємною частиною навчального процесу на кафедрі професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП.
З метою підготовки фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати управлінські та організаційні завдання, керувати виробничими підрозділами, вирішувати актуальні проблеми стратегічного розвитку закладу освіти, творчо підходити до комплексного розв’язання складних спеціалізованих завдань і практичних проблем формування готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності, студенти кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом (група С-12-17-М1УЗ (2,0з)) успішно пройшли практику у сучасних закладах освіти, зокрема, і у санаторній школі-інтернат № 20 для дітей з малими і неактивними формами туберкульозу.
Найголовнішим у діяльності санаторної школи-інтернату є: відновлення і зміцнення здоров'я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою надання вихованцям кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, підтримка у життєвому самовизначенні. Під час практики були здобуті такі практико-орієнтовані навички як: оптимізація планово-прогностичної діяльності керівника закладу освіти; моделювання в системі методів управління закладу освіти; підвищення якості управління закладом освіти; модернізація структури управління закладом освіти; формування культурно-освітнього простору розвитку закладу освіти.
Кафедра пишається своїми студентами та бажає подальшого професійного зростання!
Поділитися посиланням: