Про Академію

Меню

У Полтаві розглядали проблеми сучасного менеджменту

31 Травня 2016 10:19

Нещодавно у Полтавському центрі дистанційного навчання МАУП відбувся круглий стіл на тему: «Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації».

Відкриваючи засідання, викладач з менеджменту Гриб Юлія Олександрівна зазначила, що генезис форм та методів сучасного менеджменту відбувається в рамках концепції якості, конкурентоспроможності, соціальної спрямованості бізнесу.

Доцент Рудич Анатолій Іванович відмітив, що одним з факторів виходу економіки України з кризи є створення сучасної, ефективної системи менеджменту на кожному підприємстві. Відтак дослідження проблем, з якими стикаються підприємства і заклади в різних сферах господарювання, зокрема в медицині, є дійсно актуальним питанням.

Власне бачення проблеми «круглого столу» висловила викладач статистики Колгушкіна Ірина Іванівна, відзначивши що статистичні методи допомагають у зборі, вимірюванні, описуванні, аналізі та моделюванні ситуації на підприємстві, і тим самим сприяють кращому використанню наявних даних для прийняття управлінських рішень.

Важливу тему у своєму виступі підняла і студентка 5-го курсу спеціальності «Менеджмент» Пономаренко Марія, яка розкрила проблему використання ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу як основного ресурсу підприємства.

В ході живої дискусії учасники заходу висвітлювали своє бачення існуючих проблем та висловлювали свої пропозиції і думки щодо ефективного управління на вітчизняних підприємствах.

Цікавими для обговорення стали доповіді щодо поширення міжнародних стандартів на системи управління організації нового покоління, такі як управління якістю, безпекою, екологічністю продукції, охороною праці та зовнішнього середовища та ін.

На думку учасників засідання, інновації в менеджменті мають розглядатися як основний рушій економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності, а також як джерело зростання прибутковості бізнесу.

Підбиваючи підсумки засідання круглого столу, директор Центру Чмир Олеся Богданівна, подякувала всім за плідну співпрацю, відзначивши, що спілкування науковців та студентства саме у такому форматі є надзвичайно корисним, оскільки майбутні фахівці уже сьогодні визначили нові виклики, притаманні професії сучасного менеджера. Вона наголосила на необхідності покращити практичну спрямованість навчання майбутніх фахівців з менеджменту.

Учасники круглого столу запропонували активізувати співпрацю ВНЗ та бізнесу з метою організації безкоштовного стажування та неповної зайнятості для студентів випускних курсів. Також були висловлені пропозиції ініціювати відповідні зміни в законодавстві про вищу освіту.

З метою набуття студентами практичних навичок роботи і забезпечення відповідності їх кваліфікації вимогам роботодавців, покращити організацію виробничої та переддипломної практик студентів.