Про Академію

Меню

Відбувся попередній захист дипломних робіт студентів кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом

05 Вересня 2019 14:39

05 вересня 2019 року, під керівництвом завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Жукової І.В.  відбувся попередній захист дипломних робіт студентів кафедри: Фіщук А.Г., Іншина М.І., Чехович Л.М., Пузь В.А. та Скакун А.Ю.

Керівництво дипломними роботами здійснювали - Жукова І.В. – кандидат наук із державного управління, доцент; Найдьонов І.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом; Юсеф Н.Н. - кандидат технічних наук, професор кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом .

Дипломна (магістерська) робота має узагальнюючий характер та є самостійною індивідуальною кваліфікаційною роботою з елементами дослідництва та інновацій, яка виступає підсумком теоретичних знань та практичних навичок нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної або освітньо-наукової програм підготовки здобувачів вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт студентів кафедри  професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП відбувся з метою систематизації, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності 073 «Менеджмент» та їх застосування у вирішенні конкретних управлінських завдань; розвитку навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з темою роботи.

Студенти доповідали про управлінську культуру керівника закладу освіти, акцентуючи увагу на тому, що для інтеграції України у міжнародний освітній простір важливим є визначення людини як найвищої цінності суспільства не тільки на словах, а й у справах. Це можливо за умови використання антропосоціального підходу до управління школою, що вбачає в людині одночасно й особистість, і головну виробничу силу з певними духовними та матеріальними інтересами, а також сприяє поєднанню цих інтересів із суспільними. Для цього, насамперед, доцільно було б надати кожному керівнику загальноосвітнього навчального закладу відповідну спеціалізовану управлінську освіту.

Студент групи МВ-10-16 М5УЗ (3.0з) Іншин М.І. у своїй магістерській роботі на тему «Управління навчальним закладом: предмет, методи, критерії ефективності», дослідив важливі критерії дієвості керівників навчальних закладів, що  полягають не тільки у збагаченні й оновленні предметних і дидактико-методичних знань своїх підлеглих і не у простому додаванні до них соціальних, психологічних і культурологічних методик, хоча їх значущість важко заперечувати. Ідеться про необхідність розробки освітніх програм, орієнтованих на формування практико-зорієнтованих знань, що використовуються «тут і зараз».

У цілому, захист дипломних робіт відбувся на високому рівні.

Бажаємо студентам плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!

Поділитися посиланням: