Кафедра міжнародних відносин та організації туристичної діяльності

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 6.

Кафедра міжнародних відносин та організації туристичної діяльності здійснює підготовку фахівців:

- у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», спеціалізацією «Міжнародні відносини і дипломатія країн Європейського Союзу»  за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;

- у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм», спеціалізаціями «Міжнародний туризм», «Організація туристичної діяльності»  за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;

- у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацією «Менеджмент туризму та готельного бізнесу» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

У процесі навчання за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» студенти опановують дисципліни

з циклів соціально-гуманітарної підготовки: «Історія України», «Українська мова», «Філософія», «Зовнішня політика України», «Політологія», «Дипломатичний протокол та етикет», «Теорія держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Світова економіка», «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах»;

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інформація», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Теорія міжнародних відносини», «Фізична географія світу», «Політична географія світу», «Економічна географія світу», «Політична історія світу», «Економічна історія світу», «Безпека життєдіяльності»;

професійної підготовки: «Іноземна мова», «Вступ до спеціальності «Країнознавство», «Цивілізації світу», «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу», «Міжнародні організації», «Основи міжнародного туризму».

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з І курсу, навчальної, перекладацької, виробничої та науково-дослідної практики. Базовими закладами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні,  бізнесові та культурницькіміжнародні організації, тощо.

Перспективи працевлаштування за фахом:

 • у центральних органах і установах Міністерства закордонних справ України;
 • у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства);
 • у державних установах, на підприємствах (держадміністрації, міжнародні відділи галузевих міністерств);
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи);
 • у міжнародних консультативних органах;
 • у громадських організаціях з іноземним капіталом, туристичних агенціях.

Фахівці спеціальностей 242 «Туризм» та 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») готуються до  організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи; туристичних агенціях, екскурсійних бюро, готельних підприємствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю туристичної діяльності, зокрема, Департаменті туризму та курортів України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері туризму, вищих навчальних закладів.

Основна мета спеціальності – формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.

Туризм – перспективна спеціальність. Праця в туристичній сфері одна із найбільш оплачуваних, є можливість відвідати величезну кількість країн, вона не рутинна, одноманітна, а цікава та різнобічна. Водночас вимагає від спеціаліста у сфері туризму спеціальних навичок, професійної комунікації, обізнаності, відповідальності та постійного самовдосконалення, швидкого вирішення проблемних питань, емоційної стабільності та врівноваженості. Туризм та сфера послуг є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних послуг.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм»  дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер (управитель) з туризму;
 • гід-перекладач;
 • туризмознавець;
 • інструктор-методист з туризму;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі;
 • інспектор з туризму;
 • агент з організації туризму;
 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • менеджер з туристичного напрямку;
 • менеджер з внутрішнього туризму;
 • менеджер з міжнародного туризму;
 • керівник туристичної групи;
 • консультант з питань страхування в туризмі;
 • фахівець туристичного супроводу;
 • керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • агент з організації туризму;
 • консультант з подорожей;
 • завідувач бюро подорожей;
 • керівник туристичної групи.

Перелік основних навчальних дисциплін, які опановують здобувачі вищої освіти:

 • англійська мова;
 • основи туризмознавства;
 • географія туризму;
 • історія туризму;
 • сільський зелений туризм;
 • стандартизація і сертифікація туристичних послуг;
 • правове регулювання туристичної діяльності;
 • бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств;
 • маркетинг в туризмі;
 • інформаційні технології в туризмі;
 • організація санаторно-курортного обслуговування;
 • економіка готельного та туристичного бізнесу;
 • менеджмент суб’єктів туристичної індустрії;
 • організація ресторанного господарства;
 • організація готельного господарства;
 • організація екскурсійної діяльності;
 • організація туристичних подорожей;
 • ринок туристичних послуг;
 • туроперейтинг;
 • транспортне забезпечення туристичних послуг;
 • статистика туризму.

Наукова тема кафедри: “Міжнародні відносини і процеси глобалізації: виклики сучасності”.

Науково-педагогічний склад кафедри міжнародних відносин та організації туристичної діяльності

Радзієвський Олександр Іванович – завідувач кафедри, доктор економічних наук, старший науковий співробітник. Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (1961).
Боринська Ольга Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент, стажувалась в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), автор більше 20 наукових, навчально-методичних праць.

Масловська Олена Миколаївна – заступник завідувача кафедри, кандидат політичних наук, Ph доктор філософії в галузі політології,  доцент кафедри. Працювала у Міністерстві закордонних справ  України та стажувалась у США, Майамі (штат Флорида), автор 31 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності: політичні науки, культура політичної опозиції, становлення української дипломатії, дипломатичний протокол та етикет, дипломатична та консульська служба, культура політичної опозиції" в системі категорій вітчизняної політичної науки , порядок становлення дипломатичної служби України, політичні партії Європи.
Піляєв Ігор Славович Піляєв Ігор Славович – доктор політичних наук, професор кафедри, представник України в Комітеті Ради Європи з питань Європейської конвенції, радник Посольства України в Республіці Узбекистан, Республiцi Таджикистан, стажувався в Секретаріаті Ради Європи у м. Страсбург (Франція), автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.
Лісовський Петро Миколайович

Лісовський Петро Миколайович – доктор філософських наук, доцент, генерал-майор запасу, учасник бойових дій Афганістані,  нагороджений орденами: «Віра – Воля – Честь», «Офіцерська доблесть» та медалями.

Напрями наукової та суспільно-військової діяльності: розвідка та контррозвідка; безпекознавство; міжнародні відносини; право. Автор збірників поезії «Всеафганська луна», «Mein gedanke schwebt zu jenem Ufter», «Мелодия сердца», «Поліські світанки», «Цілуймо руки матерів», «Батьківська оселя». Деякі поетичні твори покладено на музику. М. Сингаївський присвятив Лісовському вірш «На віки, на щодня». Нагороджений орденами: «Віра – Воля – Честь», «Офіцерська доблесть» та медалями.

Автор понад 100 праць, серед яких: «Питання методології національної безпеки України»; «Маніпуляція свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз)»; «Феноменологія мудрості: духовні пріоритети та імперативи (соціально-філософський контекст)»; «Суспільна риторика» Навч. посіб.; «Інтелектуалознавство»  Навч. посіб. (співавт.); «Персонологія: специфіка, структура, механізм» Навч. посіб. (співавт.); «Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація» Навч. посіб.; «Правова держава: історія, теорія, методологія» Навч. посіб. (співавт.); «Країнознавство» Навч. посіб. (співавт.); «Безпекознавство: особистість, держава, суспільство» Навч. посіб. (співавт.).
Алєксєйченко Олександр Володимирович

Алєксєйченко Олександр Володимирович – кандидат політичних наук, доктор філософії в галузі міжнародних відносин, доцент, стажувався у Посольстві України в Сирійській Арабській Республіці та Італійській Республіці, автор 21 наукових та навчально-методичних праць.

Кривоберець Марина Миколаївна - док. філософії в галузі економіки.

Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, (2015 р.). Захист дисертації на звання доктора філософії в галузі економіки (2017 р.). Викладає навчальні дисципліни: «Основи туризмознавства», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг», "Бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств", "Організація готельного господарства", "Менеджмент суб’єктів туристичної індустрії".

Наукова тема кафедри: «Трансформація міжнародних відносин новітнього часу та України: історичні, економічні, політичні, ментальні фактори в глобальному і регіональному вимірах».

Поділитися посиланням: