Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 6.

Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій здійснює підготовку фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів соціально-гуманітарної підготовки: «Історія України», «Українська мова», «Філософія», «Зовнішня політика України», «Політологія», «Дипломатичний протокол та етикет», «Теорія держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Світова економіка», «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах»;

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інформація», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Теорія міжнародних відносини», «Фізична географія світу», «Політична географія світу», «Економічна географія світу», «Політична історія світу», «Економічна історія світу», «Безпека життєдіяльності»;

професійної підготовки: «Іноземна мова», «Вступ до спеціальності», «Країнознавство», «Цивілізації світу», «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу», «Міжнародні організації», «Основи міжнародного туризму».

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з І курсу, навчальної, перекладацької, виробничої та науково-дослідної практики.

Базовими закладами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні,  бізнесові та культурницькі міжнародні організації тощо.

Перспективи працевлаштування за фахом:

  • у центральних органах і установах Міністерства закордонних справ України;
  • у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства);
  • у державних установах, на підприємствах (державні адміністрації, міжнародні відділи галузевих міністерств);
  • у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи);
  • у міжнародних консультативних органах;
  • у громадських організаціях з іноземним капіталом, туристичних агенціях.

Науково-педагогічний склад кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій

Боринська Ольга Леонідівна Завідує кафедрою Боринська Ольга Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент, стажувалась в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), автор 43 наукових, навчально-методичних праць.
Масловська Олена Миколаївна Масловська Олена Миколаївна – заступник завідувача кафедри, кандидат політичних наук,  доктор філософії в галузі політології (PhD), доцент кафедри. Працювала в Міністерстві закордонних справ України та стажувалась у США, Майамі (штат Флорида), автор 31 наукових та навчально-методичних праць.
Піляєв Ігор Славович Піляєв Ігор Славович – доктор політичних наук, професор кафедри, представник України в Комітеті Ради Європи з питань Європейської конвенції, радник Посольства України в Республіці Узбекистан, Республiцi Таджикистан, стажувався в Секретаріаті Ради Європи у м. Страсбург (Франція), автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Наукові інтереси:
аналіз європейських та регіональних інтеграційних процесів, політико-правові аспекти європейської інтеграції України, проблеми гармонізації міжнародних, міжнаціональних відносин та міжкультурного діалогу.
Лісовський Петро Миколайович Лісовський Петро Миколайович – доктор філософських наук, доцент, генерал-майор запасу, учасник бойових дій в Афганістані,  нагороджений орденами: «Віра – Воля – Честь», «Офіцерська доблесть» та медалями, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Напрями наукової діяльності: розвідка та контррозвідка; безпекознавство; соціальна філософія та філософія історії.
Алєксєйченко Олександр Володимирович Алєксєйченко Олександр Володимирович – кандидат політичних наук, доктор філософії в галузі міжнародних відносин, доцент, стажувався у Посольстві України в Сирійській Арабській Республіці та Італійській Республіці, автор 21 наукових та навчально-методичних праць. Докторант МАУП.

Наукова тема дослідження кафедри: «Трансформація міжнародних відносин новітнього часу та України: історичні, економічні, політичні, ментальні фактори в глобальному і регіональному вимірах».

Поділитися посиланням: