Кафедра іноземних мов, теорії та практики перекладу

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 7.

Кафедра іноземних мов, теорії та практики перекладу готує бакалаврів за спеціальністю «Філологія. Переклад (англійська, німецька, французька та ін.). Випускники кафедри працюють в педагогічній сфері (викладачі іноземних мов), перекладачами (усними та письмовими), референтами-перекладачами, ІТ та інтернет (технічними письменниками, технічними редакторами, копірайтерами, рерайтерами, коректорами).

Кафедра також забезпечує викладання англійської та німецької мови для студентів  МАУП освітніх рівнів «Бакалавр»  і «Магістр» денної та заочної форм навчання за усіма напрямами і спеціальностями.

Когнітивні механізми функціонування різних актів дискурсу та їх відображення в методиках навчання іноземних мов є основним науковим напрямком кафедри. Студенти кафедри мають змогу брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах. 

Науково-педагогічний склад кафедри іноземних мов, теорії та практики перекладу

Бахов Іван Степанович

Бахов Іван Степанович, завідувач кафедри.

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор МКА, член-кореспондент Міжнародної Академії наук педагогічної освіти (МАНПО) м. Москва. Закінчив у 1980 році Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Іноземна мова”. Викладач англійської мови. Має вищу освіту і ступінь магістра з адміністративного менеджменту, магістра з політології. Працює над докторською дисертацією.

Автор 5 монографій, 9 навчальних посібників, 6 з них рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів; автор 120 наукових публікацій у фахових наукових та інших виданнях, у тому числі в зарубіжних журналах з наукометричних баз Scopus, Web of Science, Thompson Reuters. Учасник міжнародних наукових конференцій в Канаді, США, Великій Британії, Австрії, Німеччині, Росії.

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, полікультурна освіта, психолінгвістика, адміністративний менеджмент, психологія, політологія.

Переможець у номінації “Кращий навчальний посібник у галузі філології” МАУП “English fоr you career” 2010 року. Відзначений Грамотою Голови Київської міської адміністрації за професійні та наукові досягнення.

Войтко Тетяна Владиславівна

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, доцент, заступник завідувача кафедри.

У 2004 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю  «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови. Закінчила аспірантуру на кафедрі англійської філології Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 12 років.

У своєму доробку має 44 публікації наукового характеру, в тому числі 22 статті у фахових виданнях та 1 навчальний посібник із грифом МОН «Live and Learn».

Алексєєва Олександра Вікторівна. Доцент кафедри.  Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Французька мова та література» 1999 року. Кандидат педагогічних наук, 2003 рік. Доцент з 2006 року.

Артюшенко Оксана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент. Закінчила у 2003 році Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю Мова та література (англійська, німецька). Викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. Автор 17 наукових публікацій у фахових виданнях. Наукові інтереси: філософія, мови, міжкультурна комунікація.

Гончаренко Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач французької та англійської мов. Закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Філологія. Переклад. Французька та англійська мови”.

Автор 15 наукових публікацій у фахових виданнях з педагогіки. Працювала в департаменті міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України. Брала участь у міжнародних заходах, пов’язаних з участю українських науковців у 7 Рамковій Програмі ЄС з досліджень і науково-технологічного розвитку у Амстердамі, Брюсселі, Гаазі, Відні, Будапешті. Наукові інтереси: іноземні мови та методика викладання.

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Костюк Тетяна Олександрівна, Викладач французької та англійської мови, кандидат політичних наук. Закінчила у 2000 році з відзнакою Київський державний лінгвістичний Університет за спеціальністю “Переклад. Французька та англійська мови”. У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальністю “Mіжнародні відносини”. Автор понад 15 наукових праць, в т.ч. навчального посібника англійською мовою для студентів факультетів політології та міжнародних відносин «Actual problems of modern society and nowadays world processes». Сферою наукових інтересів є дослідження проблем трансформації українського суспільства, розбудови громадянського суспільства та зростання національної свідомості в сучасній Україні. Цим аспектам становлення української держави присвячено низка наукових робіт, у т.ч. дві монографії: «Помаранчева революція: історична зумовленість та історична невизначеність», «Алгоритми розвитку української держави періоду після Помаранчевої революції». Викладає низку дисциплін як на кафедрі політології («Інститут президенства», «Політичне прогнозування», «Політичні партії і рухи», «Сучасні політичні ідеології» та ін..), так і на кафедрі іноземних мов («Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Business English», «Іноземна мова (за вибором)

Дембовська Людмила Михайлівна

Доцент кафедри теорії і практики перекладу, кандидат філологічних наук: 10.02.04 – германські мови.

Отримала вищу освіту на факультеті іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за спеціальністю «англійська та німецька мови».

Автор понад двадцяти наукових праць з актуальних питань філології та методики викладання іноземних мов; член союзу перекладачів РФ; рецензент навчально-методичного комплексу «Країнознавство Великої Британії та англомовних країн» для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (гриф МО України, автори Н. Вовченко, О. Болюх) та методичного посібника з граматики німецької мови Ю. Борисенко.

Гончаренко Євгенія Юріївна

Доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри теорії та практики перекладу, викладач німецької мови.

 В 1978 році закінчила Одеський Державний Університет ім. Мєчнікова за спеціальністю “Філолог. Викладач німецької мови та літератури”. Друга вища освіта - “Російська мова та література”, яку отримала в педагогічному університеті ім. Драгоманова в 1993 році. Працювала багато років викладачем німецької мови та російської мови як іноземної. Має значний педагогічний стаж, звання “Викладач вищої категорії”. Багато років стажувалася та працювала в Німеччині в якості перекладача. Має сертифікат Гете – інституту для викладачів німецької мови.

Первушкіна Людмила Петрівна

Доцент кафедри теорії та практики перекладу. У 1986 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Філолог. Англійська мова та література”. Фахівець з перекладу публіцистичних текстів британських видань. Професійно володіє темою взаємодій Європейських культур та вивчає їх історію.

Первушкіна Олександра Олегівна

Викладач кафедри теорії та практики перекладу, викладач англійської та іспанської мов. У 2012 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Філолог. Англійська мова і література та переклад”.

Пристрасна дослідниця історії Британської культури та впливу її на сучасну англійську мову. Багато працювала за кордоном на посаді перекладача, досліджувала світові культури та їх взаємодію. Склала кандидатський мінімум. Готується до написання дисертаційного дослідження.

Поділитися посиланням: