Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 7.

Кафедра іноземної філології та перекладу здійснює підготовку фахівців:

- у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізаціями «Переклад. Англійська мова (друга мова - німецька», «Переклад. Англійська мова (друга мова – французька)»  за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Працевлаштування:

Випускники кафедри працюють в педагогічній сфері (викладачі іноземних мов), перекладачами (усними та письмовими), референтами-перекладачами, ІТ та інтернет (технічними письменниками, технічними редакторами, копірайтерами, рерайтерами, коректорами).

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання англійської, французької та німецької мов для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання за усіма спеціальностями, підготовка за якими здійснюється в Академії.

Когнітивні механізми функціонування різних актів дискурсу та їх відображення в методиках навчання іноземних мов є основним науковим напрямком кафедри. Студенти мають змогу брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах.

Науково-педагогічний склад кафедри:

До складу кафедри входять кандидати філологічних та педагогічних наук, доктори філософії у галузі освіти, доценти.

Бахов Іван Степанович

Бахов Іван Степанович, завідувач кафедри.

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор МКА, член-кореспондент Міжнародної Академії наук педагогічної освіти (МАНПО) м. Москва. Закінчив у 1980 році Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Іноземна мова”. Викладач англійської мови. Має вищу освіту і ступінь магістра з адміністративного менеджменту, магістра з політології. Працює над докторською дисертацією.

Автор 5 монографій, 9 навчальних посібників, 6 з них рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів; автор 120 наукових публікацій у фахових наукових та інших виданнях, в тому числі у зарубіжних журналах з наукометричних баз Scopus, Web of Science, Thompson Reuters. Учасник міжнародних наукових конференцій в Канаді, США, Великій Британії, Австрії, Німеччині, Росії.

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, полікультурна освіта, психолінгвістика, адміністративний менеджмент, психологія, політологія.

Переможець у номінації “Кращій навчальний посібник у галузі філології” МАУП “English fоr you career” 2010 року. Відзначений Грамотою Голови Київської міської адміністрації за професійні та наукові досягнення.

Войтко Тетяна Владиславівна

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, доцент, заступник завідуючого кафедри теорії та практики перекладу.

У 2004 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, за спеціальністю  «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови. Закінчила аспірантуру на кафедрі англійської філології Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 12 років, у даному навчальному закладі 3 роки.

У своєму доробку має 44 публікації наукового характеру, в тому числі 22 статті у фахових виданнях та 1 навчальний посібник із грифом МОН «Live and Learn». Участь у міжнародних конференціях.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

  1. Теорія та практика перекладу.
  2. Практичний курс англійської мови.
  3. Порівняльна граматика англійської та української мови.
  4. Порівняльна лексикологія англійської та української мови.
  5. Переклад ділового мовлення.
Артюшенко Оксана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент. Закінчила у 2003 році Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю Мова та література (англійська, німецька). Викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. Автор 17 наукових публікацій у фахових виданнях. Наукові інтереси: філософія, мови, міжкультурна комунікація.

Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент МАУП, викладач французької та англійської мов. Закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Філологія. Переклад. Французька та англійська мови”.

Автор 15 наукових публікацій у фахових виданнях з педагогіки. Працювала в департаменті міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України. Приймала участь у міжнародних заходах, пов’язаних з участю українських науковців у 7 Рамковій Програмі ЄС з досліджень і науково-технологічного розвитку у Амстердамі, Брюсселі, Гаазі, Відні, Будапешті. Наукові інтереси: іноземні мови та методика викладання.

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри теорії та практики перекладу, викладач німецької мови.

В 1978 році закінчила Одеський Державний Університет ім. Мєчнікова за спеціальністю “Філолог. Викладач німецької мови та літератури”. Друга вища освіта - “Російська мова та література”, яку отримала в педагогічному університеті ім. Драгоманова в 1993 році. Працювала багато років викладачем німецької мови та російської мови як іноземної. Має величезний педагогічний стаж та звання “Викладач вищої категорії”. Багато років стажувалася та працювала в Німеччині в якості перекладача. Має сертифікат Гёте – інституту для викладачів німецької мови.

 Основні навчальні дисципліни, які викладає:

  1. Практичний курс німецької мови.
  2. Лінгвокраїнознавство (німецька мова).
  3. Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька).

Первушкіна Людмила Петрівна

Доцент кафедри теорії та практики перекладу. У 1986 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Філолог. Англійська мова та література”. Фахівець з перекладу публіцистичних текстів британських видань. Професійно володіє темою взаємодій Європейських культур та вивчає їх історію. 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:
- Теорія та практика перекладу
- Порівняльна стилістика англійської та російської мов
- Практичний курс англійської мови
- Семантико-стилістичні особливості перекладу

Поділитися посиланням: