Про Академію

Меню

Кафедра господарського, трудового права та цивільно – правових дисциплін

Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Юлдашев Олексій Хашимович.

Викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою  забезпечують 5 докторів наук (професорів), 9 кандидати наук (доценти) і три доктори філософії.

За кафедрою закріплено більше сорока дисциплін. Основними дисциплінами кафедри є: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Господарське право», «Господарський процес», «Трудове право», «Право інтелектуальної власності».

Кафедра господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін є однією з базових кафедр Академії. Вже понад 15 років вона забезпечує фундаментальну підготовку студентів – правників.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, а також забезпечення якісного та високого рівня підготовки фахівців у практичній сфері діяльності зі спеціальності « Правознавство».

Науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри працюють над науковою темою «Правове регулювання відносин у сфері майнових та особистих немайнових відносин за участю громадян в умовах ринкової економіки» (2016-2020 рр.) під керівництвом доктора юридичних наук, професора Юлдашева О.Х. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом кафедри.

На кафедрі господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін створена Наукова школа під керівництвом завідувача кафедри за темою  « Вдосконалення господарського та цивільного законодавства  щодо підвищення ефективності економічного розвитку, подолання елітарної корупції та забезпечення національно безпеки України», в якій вже підготовлено 12 кандидатів наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарський процес, а також в Науковій школі є 12 аспірантів та задіяні студенти Навчально-наукового інституту права.

Під керівництвом кандидата юридичних наук, професора кафедри Перця В.І. створений Кабінет правосуддя , в якому студенти можуть отримати високі практичні навички ведення процесів з дисциплін «Цивільний процес», «Господарський процес», «Адміністративний процес», «Кримінальний процес».

 Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри та студентів.

За результатами наукових досліджень у 2012-2017 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано 60 наукові праці, з них 37 – статей та 27 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних науково-практичних конференціях, а також видано 1 навчальний посібник та 1 монографію.

Викладачами кафедри взято участь у 18 наукових конференціях.

Професорсько-викладацьким складом підготовлено і надруковано:

 • 6 курсів лекцій з основних дисциплін кафедри для дистанційного навчання та близько 85 методичних матеріалів для самостійних і практичних занять та контролю знань студентів;
 • 1 монографії (в співавторстві): «Право приватної власності на житло та його обмеження» (Скиданов К.В., Лисенко І.В., Лисенко А.М., Перевалова Л.В.)
 • Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання юридичних дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання.

Розроблено понад 50  курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

Працює науковий студентський гурток «Актуальні проблеми цивільного, господарського та права інтелектуальної  власності» (керівник к.ю.н, професор Перець В.І..), щомісячно проводяться заняття із студентами ННІП.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • інноваційні процеси в освіті і їх юридичне забезпечення;
 • методологія оцінки ефективності освітніх новацій для інвесторів вищої освіти;
 • інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України;
 • формування інституціонального середовища забезпечення правового мислення фахівців підготовки;
 • вдосконалення господарського та цивільного законодавства  щодо підвищення ефективності економічного розвитку, подолання елітарної корупції та забезпечення національно безпеки України.

Місія кафедри:

 • формування професійних компетенцій і особистісних якостей конкурентоспроможних, творчо та інноваційно-мислячих кадрів, які вміють реалізувати свої знання і навички в юриспруденції:
 • постійної модернізації освітнього процесу;
 • впровадження прогресивних технологій і методик;
 • стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи фахівців з підготовки.
Поділитися посиланням: