Про Академію

Меню

Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права

Кафедру очолює Подоляка Анатолій Миколайович – заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор.

Головний фахівець кафедри – Ровний Віктор Васильович (корп. 7, ауд. 413, вн. тел. 11-92)

Основними завданнями кафедри є здійснення правового виховання студентів через навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи; забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін; організація та проведення фахової ознайомлювальної практики.

За кафедрою конституційного права, теорії та історії держави і права закріплено більше 20 навчальних дисциплін. Основні з них:

 1. Історія держави та права зарубіжних країн;
 2. Історія держави та права України;
 3. Історія вчень про державу та право;
 4. Конституційне право України
 5. Основи римського цивільного права (Основи римського приватного права);
 6. Правничі системи сучасності;
 7. Сучасна концепція соціально-правової держави;
 8. Теорія держави та права;
 9. Філософія права;
 10. Юридична деонтологія.

Викладання дисциплін забезпечують 2 доктори наук (професори), 9 кандидатів наук (доценти), 1 доктор філософії і один старший викладач.

Науково-методична робота

Викладачі працюють над науковою темою: «Теоретико-правові засади становлення національного права України» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Подоляки А.М. До наукової роботи активно залучаються студенти, які здійснюють свої дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

Результати досліджень наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри регулярно оприлюднюються на наукового-практичних конференціях та круглих столах.

Викладачами кафедри підготовлено та надруковано близько 50 навчально-методичних матеріалів для студентів.

На кафедрі створений і діє науковий гурток «Суспільство і право: актуальні проблеми сучасності» (керівник к.ф.н. Медвідь Ф.М.).

Починаючи з першого курсу, студенти мають можливість брати участь у наукових конференціях і під керівництвом досвідчених викладачів, публікувати тези наукових досліджень.

Викладачі кафедри постійно проводять виховну роботу серед студентської молоді.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • проблеми теорії та історії держави і права та актуальні проблеми сучасного державотворення та праворозуміння.
 • дослідження проблем законотворчості та визначення шляхів їх подолання в Україні;
 • актуальні питання та проблеми конституційного права України.
Поділитися посиланням: