Про Академію

Меню

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра розміщується в корпусі № 3, кабінет № 4.

Кафедра соціології та соціальної роботи є випусковою кафедрою Інституту соціальних наук та самоврядування ім. Г.А.Алієва за спеціальностями «Соціологія» і «Соціальна робота» та однією з небагатьох соціологічних кафедр України, орієнтованих на практичну складову підготовки фахівців з соціального управління.

Очолює кафедру соціології та соціальної роботи Бідзюра Іван Павлович, доктор політичних наук, професор. На кафедрі також працюють Отрешко Наталія Борисівна, доктор соціологічних наук, доцент, визнаний фахівець з дослідження сучасних соціологічних теорій та суспільних трансформаційних процесів; Попов В’ячеслав Жанович, доктор історичних наук, професор, один з найкращих спеціалістів з аналізу соціальної повсякденності. Крім того, навчальний процес забезпечують талановиті кандидати наук, які мають досвід професійних стажувань за кордоном, виступають експертами та консультантами у різних галузях сучасного соціального життя (Єрескова Т.В., кандидат соціологічних наук, доцент; Грабовенко Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Баранівський В.В., кандидат філософських наук; Бондаренко Н.О., кандидат педагогічних наук; Бісембаєв Ф.К., кандидат філософських наук, доцент; Нельга Т.О., кандидат соціологічних наук).

Створена на кафедрі програма професійної підготовки соціологів та соціальних працівників орієнтована на сучасні світові стандарти підготовки фахівців з соціального управління, яка ґрунтується не тільки на сучасних прикладних дослідженнях в галузі соціології, соціальної роботи, а й менеджменту та адміністрування, управління проектами, з урахуванням специфіки регіонального рівня, використовуючи комплексний підхід з орієнтацією на економіко-правове та психологічне забезпечення у підготовці майбутніх соціологів та соціальних працівників. Саме тому на кафедрі запроваджені відповідні спеціалізації:

за спеціальністю «Соціологія» — соціологія управління та паблік рилейшнзсоціально-психологічне консультуваннясоціологія державного управління та місцевого самоврядування; моніторинг на аналіз соціологічної інформації; медіа-комунікації та зв’язки з громадськістю;

 за спеціальністю «Соціальна робота» — соціальна робота в міжнародних організаціяхсоціально-правова роботауправління соціальними проектами.

Під час навчання  випускники вищеозначених спеціалізацій здобувають навички та вміння досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчення поведінки людей, їх потреб та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та праці в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.

Навчання за спеціальностями «Соціологія» та «Соціальна робота» надає можливості оволодіти широким спектром професійних функцій: займатися управлінською діяльністю, плануванням соціальних ініціатив, інформаційних, рекламних, PR-кампаній; використовувати інноваційні технології у роботі з людьми (окремими індивідами, родинами, групами та громадами), вивчати поведінку людей, їхні потреби та мотивацію з метою допомогти їм приймати компетентні рішення в повсякденних складних ситуаціях з метою управління соціальними процесами на мікро- та мезо-рівні суспільного розвитку, особливо в період соціальних невизначеностей; володіти основами соціально-психологічного і ситуаційного аналізу, діагностики умов і рівня життєдіяльності різних соціальних категорій і груп населення та сприяти інтеграції діяльності різних державних і громадських організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної допомоги населенню тощо.

Переваги кафедри

Великою перевагою кафедри є можливість проводити підготовку спеціалістів на базі магістрів, спеціалістів, бакалаврів та молодших спеціалістів з неспоріднених галузей, що суттєво скорочує термін перебування студента у ВНЗ як на денний, так і заочній формі навчання. Студенти кафедри залучаються до організації та проведення реальних соціальних досліджень та мають унікальну можливість пройти виробничу практику на базі установ і організацій соціального захисту та забезпечення, підпорядкованих Кабінету Міністрів України, Управліннях та службах Київської обласної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Інституту соціології НАН України, волонтерських та інших громадських організаціях.

Навчання за спеціальностями «Соціологія» та «Соціальна робота» дає можливість обіймати первинні посади у державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, зокрема у відділах праці, соціальної політики, соціального захисту, соціального забезпечення; у державних та громадських організаціях, які надають соціальні послуги різним категоріям населення у стані ризику; у науково-дослідних центрах; у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах — школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, професійно-технічних училищах; у місцях позбавлення волі; у закладах системи охорони здоров’я.

Випускники спеціальностей «Соціологія» та «Соціальна робота» мають можливість працювати на наступних посадах:

 • вища посадова особа громадської організації (в області благодійності, прав людини тощо);
 • начальник відділу (місцеві органи державної влади);
 • завідувач позашкільного закладу;
 • менеджер соціальної сфери;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • спеціаліст з проведення соціальних досліджень;
 • керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб;
 • менеджер з організації соціальної роботи з населенням;
 • співробітник соціальних структур підприємств, організацій, медичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення;
 • спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань та організацій
 • інспектор в органах державної влади та управління;
 • керівник спеціалізованої соціальної служби;
 • працівник органів внутрішніх справ;
 • страховий агент;
 • соціальний працівник-дослідник;
 • інспектор служб у справах неповнолітніх;
 • інспектор соціальної допомоги;
 • соціальний працівник у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;
 • соціальний працівник за місцем проживання, вихователь закладів пенітенціарної системи, співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення;
 • працівник організацій — суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню;
 • працівник соціальних служб для молоді;
 • працівник служб підтримки та розвитку сім’ї;
 • інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівника органів опіки;
 • співробітник кримінальної міліції у справах неповнолітніх, судово-педагогічний експерт;
 • спеціаліст департаменту управління персоналом, відділу соціального планування, соціального забезпечення;
 • співробітник відділу кадрів;
 • спеціаліст адміністративного відділу;
 • виконавчий директор (заступник директора з соціальних питань);
 • співробітник відділу освіти, школи, коледжу, училища;
 • спеціаліст служби зайнятості;
 • практик-соціолог на підприємстві, в закладі;
 • консультант з соціальних, психологічних питань, викладач.

Збільшення суспільного запиту на фахівців  які здатні системно аналізувати стан сучасного соціального розвитку, надавати об’єктивну оцінку соціальній політиці, формувати чітке уявлення про моделі, форми і методи сучасної практики соціальної роботи, розробляти та реалізовувати програми, підвищують ефективність функціонування соціального простору України, актуалізує професію соціолога та соціального працівника, а також робить її престижною та високооплачуваною.

Якщо людина відчуває власну участь у житті суспільства, вона створює не лише матеріальні цінності — вона створює самого себе.

Поділитися посиланням: