Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» включено до Google Scholar та до міжнародних наукометричних баз

Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління

Виданню присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2617-9660.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію “Б” в галузях державного управління та юридичних наук.

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» (далі - електронне наукове видання) засновано з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі права та державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Періодичність виходу журналу ‑ 6 разів у рік.

Електронне наукове видання сформовано відповідно до законів України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права", Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Наказом МОН від 15.01. 2018 № 32, Статуту Науково - дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, наказами директора Науково - дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності, Статуту Відкритого акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад« Міжрегіональна Академія управління персоналом »і згідно з іншими документами.

Опублікування матеріалів в електронному науковому виданні здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що пред'являються до наукових фахових видань України.

Рубрики видання по праву:

 1. Державотворення і правотворення.
 2. Проблеми сучасного конституціоналізму.
 3. Питання публічного права.
 4. Питання приватного права.
 5. Процесуальне законодавство.
 6. Кримінологія.
 7. Криміналістика і судова експертиза.
 8. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.
 9. Міжнародне право.

Рубрики видання з державного управління:

 1. Теорія та історія державного управління;
 2. Функціонування і розвиток механізмів державного управління;
 3. Концептуальні засади державної служби;
 4. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 5. Державне управління в галузі освіти;
 6. Сучасні технології управління в державі.

Електронне наукове періодичне видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» , засноване МАУП та Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.

Google Scholar - безкоштовна пошукова система повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Система працює з листопада 2004 року, спочатку в статусі бета-версії. Індекс Google Scholar включає дані з більшості рецензованих онлайн журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки.
Turkish Education İndex акумулює наукові і академічні дані, використовуючи комплексну систему управління якістю.
Eurasian Scientific Journal Index – база даних найбільш важливих наукових журналів в Європі і Азії, де публікуються найбільш авторитетні дослідження.
Polish Scholarly Bibliography (PBN) - наукова база даних польського Міністерства науки і Вищої Ради.
ResearchBib це академічна база даних, яка індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів і науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів, які вільно доступні в Інтернеті. База містить відомості про 402 356 журналів від різних видавців із усього світу.