022 Дизайн

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Програма спеціальності 022 «Дизайн» орієнтована на актуальну спеціалізацію, завдяки опануванню якої студент стає фахівцем з художнього проектування гармонійного й функціонально досконалого оточення людини.

Основна мета спеціальності полягає у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення комплексних задач і проблем у галузі дизайну. В межах спеціальності випускники здобувають поглиблені знання та вміння інноваційного характеру, а рівень їх інтелектуального потенціалу є достатнім для вирішення професійних завдань. 

Проблематика професійних завдань дизайнера охоплює проектування та оформлення інтер’єрів житлових і громадських приміщень, довкілля, меблів і спеціального обладнання, а також сягає галузей веб-розробки та поліграфії, візуального дизайну та реклами, веб-дизайну та мультимедійної продукції тощо.

В рамках фахової підготовки студенти залучаються до проектування реальних об'єктів. Завдання, що виконуються майбутніми спеціалістами у процесі навчання, поступово ускладнюються і завершуються дипломним проектом.

Основні спеціалізації:

 • Графічний дизайн.

 • Веб-дизайн.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Вступ до фаху

Кольорознавство

Історія мистецтв

Нарисна геометрія і перспектива

Проектна графіка

Історія дизайну

Наукові дослідження в дизайні

Комп’ютерне дизайн-проектування

Дизайн-проектування

Композиція

Рисунок

Живопис

Дисципліни спеціалізації «Графічний дизан і реклама»: мистецтво шрифту, декоративно-прикладне мистецтво, формоутворення, графічні техніки і матеріали, типографіка, психологія реклами, дизайн реклами.

Дисципліни спеціалізації «Веб-дизайн»: мистецтво шрифту, інформаційні технології, системи та ресурси, основи охорони праці, шрифти для веб, публікація і підтримка сайту, оптимізація і просування сайту, засоби автоматизованої розробки сайтів, основи 3-D моделювання, сучасні веб-технології, фотографія та відео монтаж, анімаційна графіка.

Результати навчання

Знання щодо:

 • умов охорони праці за фаховим спрямуванням; 

 • правил роботи з офісною технікою та видавничо-поліграфічним обладнанням; 

 • сучасних пакетів прикладних графічних та офісних програм (Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe CorelDraw,  3D-MAX, ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint); 

 • загальної методики дизайн-проектування та її специфічних відмінностей у галузі; 

 • принципів забезпечення соціокультурних потреб, організації проектної діяльності та проведення передпроектних досліджень; 

 • специфіки принципів і методології здійснення класифікації об’єктів; 

 • методології формулювання сучасних вимог до побудови дизайн-концепції; 

 • комплексних системних підходів до процесів дизайн-проектування від методів експертного аналізу проектних завдань до обґрунтування та якісного втілення одиничних і комплексних дизайн-проектів на основі синтезу логічного та образного мислення;

 • закономірностей процесу відображення просторово-предметного середовища через призму власного світогляду та творчих проектних концепцій.

 

Уміння:

 • використовувати програмні засоби в проектуванні просторово-предметного середовища; 

 • створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; 

 • виконувати мистецькі твори за допомогою різних видів і технік образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва; 

 • розробляти оригінальні художні образи дизайн-об’єктів; 

 • виконувати стилізацію, інтерпретацію та трансформацію об’єктів (джерел) творчого натхнення при розробці ідей дизайн-об’єктів і дизайн-проектів; 

 • розробляти художні рішення дизайн-об’єктів і дизайн-проектів за правилами та законами композиції; 

 • виконувати ескізи дизайн-об’єктів і дизайн-проектів засобами малюнку і живопису, образотворчими засобами і техніками, за допомогою комп’ютерних технологій та графічних редакторів; 

 • розробляти проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію у регламентовано-нормативній відповідності; 

 • виконувати проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію засобами проектної графіки, технічного креслення, вручну та із застосуванням комп’ютерних технологій; 

 • розробляти дизайн-об’єкти, дизайн-проекти різного призначення; 

 • виконувати конфекціювання матеріалів та нормування витрат для проектних рішень; 

 • розробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, дизайн-об’єктів, дизайн-проектів (фотографування, редагування, компонування); 

 • застосовувати сучасні мистецькі, технологічні, технічні та комп’ютерні досягнення, користуватися джерелами їх оприлюднення, середовищем їх накопичення; 

 • презентувати та популяризувати надбання національної та всесвітньої історико-культурної спадщини; 

 • здійснювати контроль за процесом і результатом реалізації дизайн-проекту у відповідності до норм техніки безпеки праці.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати в:

 • дизайнерських студіях;

 • виставкових та ярмаркових центрах;

 • відділах дизайну і реклами бізнес-структур;

 • підприємствах пакувальної галузі;

 • рекламних, брендингових та PR-агенціях;

 • друкованих та електронних ЗМІ;

 • видавництвах і друкарнях;

 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;

Обрана спеціальність дозволяє обіймати наступні посади:

 • дизайнер-виконавець: графічних робіт, інтер’єру, меблів, одягу, пакування, мультимедійних об’єктів, тканин;

 • керівник проектної групи чи дизайнерської фірми з проектування об’єктів інтер’єру та середовищного дизайну;

 • організатор виробництва елементів благоустрою та зовнішньої реклами;

 • технік-дизайнер;

 • помічник спеціаліста-проектанта;

 • керівник дизайнерського гуртка;

 • колорист (художник);

 • художник-оформлювач театралізованих вистав;

 • художник-декоратор театрально-видовищного підприємства;

 • художник-декоратор телебачення;

 • художник-шрифтовик телебачення;

 • художник з освітлення;

 • фахівець з комп’ютерної графіки;

 • рекламний агент;

 • фотохудожник.

Поділитися посиланням: