061 Журналистика

Галузь знань: 06 «Журналістика»

Спеціальність: 061 «Журналістика»

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Програма спеціальності 061 «Журналістика» орієнтована на актуальну спеціалізацію, завдяки опануванню якої студент стає фахівцем із соціально-комунікаційних технологій. 

Основна мета спеціальності полягає у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення комплексних задач і проблем у соціально-комунікаційній сфері. В межах спеціальності випускники здобувають поглиблені знання та вміння інноваційного характеру, а рівень їх інтелектуального потенціалу є достатнім для вирішення професійних завдань. 

Освітньо-професійна програма:

 • Журналістика.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Практична стилістика

Основи наукових досліджень

Соціологія масової комунікації

Вступ до спеціальності

Теорія масової комунікації

Право в галузі реклами та зв'язків з громадськістю

Теорія журналістики

Теорія масової інформації

Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі і PR

Методика журналістської творчості

Комунікаційні технології 

Етика в рекламній і PR-діяльності 

Практика рекламної діяльності

Іміджелогія 

Організація роботи прес-служби

Журналістська етика

Теле-, фото-, аудіореклама

Копірайтинг і дизайн у рекламі і PR

Теорія і методика рекламної та PR творчості

Теорія PR

Теорія реклами

Система маркетингових комунікацій

Менеджмент комунікацій

Зарубіжна реклама і PR

Дисципліни спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю»: історія реклами, історія PR, основи маркетингу, маркетингові дослідження, менеджмент реклами і PR, психологія реклами, креатив у рекламі та PR, радіореклама, зовнішня реклама, реклама і зв’язки з громадськістю в державних і некомерційних структурах.

Дисципліни спеціалізації «Економічна журналістика»: основи менеджменту, інформаційний менеджмент, трудове законодавство, бізнес-планування, основи економічної теорії, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, економічний аналіз підприємства, економічна статистика, методи прийняття управлінських рішень.

Дисципліни спеціалізації «Теле- та радіожурналістика»: психологія спілкування, майстерність тележурналіста, сценарна майстерність, основи операторської майстерності, техніка мовлення, акторська майстерність, майстерність теле- та радіоведучого, літературне редагування, режисура телебачення, основи монтажу, радіо- та телеменеджмент.

Дисципліни спеціалізації «Тревел журналістика»: маркетинг ринку рекламних послуг, соціологія реклами, поведінка споживача, реклама в інтернеті, реклама в пресі, правове регулювання туристичної діяльності, Start-up, бренд-менеджмент, менеджмент у туризмі, логістика туризму.

Дисципліни спеціалізації «Міжнародна журналістика»: нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, організація документообігу, стратегічне управління, міжнародні медіа системи, історія зарубіжної журналістики, політичні системи світу, країнознавство, національна економіка, діловий протокол та ведення переговорів, міжнародна економіка та торгівля.

Результати навчання

Знання щодо:

 • еволюції поглядів на розвиток системи соціальних комунікацій та засобів масової комунікації в природі та суспільстві; 
 • знаків, мови, кодів, особливостей безпосередньої та опосередкованої комунікації; 
 • цілей функціонування соціальних комунікацій в контексті суспільних трансформацій, структур і механізмів формування соціальної пам’яті; 
 • систем інформаційно-комунікаційних наук, що вивчають різні аспекти, складові та види комунікаційних явищ та систем комунікаційних каналів, взаємодію між ними й динаміку їх розвитку; 
 • видів, рівнів і форм комунікаційної діяльності, складових систем соціальних комунікацій та їх сучасного стану; 
 • особливостей сучасних технологій управління інформаційно-комунікаційними процесами в суспільстві; 
 • якісних методів медіазнавчих досліджень: традиційного методу аналізу (журналістського, біографічного, історичного, літературного тощо), феноменологічного аналізу та дискурс-аналізу; 
 • кількісних методів медіазнавчих досліджень: аналізу природної мови, текст-майнінгу та контент-аналізу; 
 • змісту основних положень прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; 
 • історії та тенденцій сучасного розвитку прикладних соціально-комунікаційних технологій в галузі медіа; 
 • основних засад організації роботи в прикладних соціально-комунікаційних технологій в галузі медіа; 
 • шляхів протидії негативним прикладним соціально-комунікаційним технологіям в медіа галузі, основних відмінностей новітніх медіа від традиційних, основних принципів роботи конвергентних медіа; 
 • методів та прийомів створення мультимедійних новин, репортажів та інтерв’ю, їх особливостей, способів та прийомів підвищення якості текстів; 
 • методів використання відкритих джерел інформації; 
 • етичних засад журналістської праці для підготовки мультимедійного матеріалу; 
 • особливостей механізмів спілкування у соцмережевому просторі та можливостей пошуку та поширення інформації через соціальні мережі; 
 • спеціальних інструментів комунікацій (хештеги, акаунти, сервіси, маркери тощо);
 • принципів дезінформації і маніпуляції масовою свідомістю в соціальних мережах; 
 • правових засад функціонування ЗМІ в умовах становлення демократичного суспільства; 
 • правових засад діяльності економічного та політичного журналіста та основних понять, тлумачень і термінів економічної та політичної журналістики.

Вміння:

 • вибирати методики обробки інформації та форм її надання, необхідні для прийняття управлінських рішень;
 • розробляти рекомендації щодо журналістських заходів і дій у вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених досліджень;
 • приймати рішення щодо організаційної побудови інформаційної системи; 
 • розробляти системи показників ефективності функціонування інформаційної системи та її оцінки;
 • приймати рішення та розробляти заходи щодо удосконалення інформаційної системи та підвищення ефективності її функціонування;
 • визначати тематичну орієнтацію органу ЗМІ з урахуванням побажань, рекомендацій аудиторії, авторського активу, громадських, державних організацій та установ, світоглядних чи комерційних установок засновника;
 • подавати пропозиції щодо формування рубрикаційної системи, тематичного формату окремих рубрик;
 • подавати пропозиції щодо вдосконалення структури редакції, розподілу навантаження на працівників;
 • складати індивідуальний план роботи журналіста;
 • визначати пріоритетні напрямки інформаційної діяльності журналістів зарубіжних засобів масової інформації;
 • здійснювати заходи щодо встановлення творчих зв'язків з працівниками прес-центрів, прес-служб зарубіжних мас-медіа;
 • узагальнювати досвід інформаційного впливу засобів масової інформації на суспільство, окремі соціальні групи;
 • визначати основні напрямки інформаційної роботи;
 • впроваджувати в інформаційну діяльність новітню технологію інформаційного впливу.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати в:

 • рекламних, брендингових та PR-агенціях;
 • інформаційно-аналітичних центрах;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • дизайн-студіях;
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій.

Обрана спеціальність дозволяє обіймати наступні посади:

 • арт-директор (керівник проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо);
 • креативний директор (керівник з неймінгу, кріейтингу та розвитку бренду, фахівець зі стратегічного планування реклами);
 • директор з PR (фахівець із підвищення впізнаваності, іміджмейкер у сфері політики та шоу-бізнесу);
 • дизайнер реклами (фахівець з розробки фірмового стилю для проектів та продуктів компанії);
 • рекламіст (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами);
 • прес-секретар керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації);
 • рекламний агент і менеджер по роботі з клієнтами (фахівець по роботі з клієнтами та з розробки рекламної стратегії);
 • менеджер із зв’язків з громадськістю (спеціаліст з організації та проведення спеціальних PR-заходів, акцій тощо);
 • копірайтер та спічрайтер (фахівець у сфері написання рекламних текстів чи слоганів, текстів промов, виступів для високопосадовців, політиків, громадських діячів чи бізнесменів);
 • медіабайєр (фахівець, який закуповує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланер (фахівець з розробки медіастратегії для брендів);
 • телеведучий та радіоведучий (той, хто веде та розробляє програми).
Поділитися посиланням: