225 Медична психологія

Шановні абітурієнти!

Для вступу абітурієнтів до Академії на навчення за спеціальністю 225 «Медична психологія» (магістратура) приймаються результати ЗНО/НМТ з мінімальним балом 100 по кожному предмету.

Запрошуємо Вас скористатись можливістю реалізувати Вашу мрію стати лікарем!


Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

В Міжрегіональній Академії управління персоналом в 2019 р. ліцензовано спеціальність 225 «Медична психологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Підготовка майбутніх лікарів-психологів здійснюється за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в умовах стаціонарної форми навчання.

Умови вступу:

Для випускників ЗОШ термін навчання за спеціальністю «Медична психологія» становить  6 років. Для вступу необхідно мати результати ЗНО з наступних предметів:

1) українська мова та література;

2) біологія або хімія;

3) фізика або математика.

Випускники медичних коледжів на базі диплому молодшого спеціаліста в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» можуть бути прийняті на 5-річний термін навчання. Для вступу необхідно скласти ЗНО/НМТ.

Випускники із дипломом молодшого спеціаліста, бакалавра або магістра із неспоріднених спеціальностей приймаються на 6-річний термін навчання. Для вступу необхідно скласти ЗНО/НМТ.

Кадрове і матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі, з яких - 5 докторів та 12 кандидатів наук.

Загальна медична підготовка, тобто отримання базових знань з хімії, фізики, анатомії, медичної біології, фармакології, гістології,  фізіології, мікробіології та ін., і навчання фахових медико-психологічних дисциплін здійснюються в аудиторіях, лабораторіях, тренінгових кабінетах, обладнаних сучасним медичним, психодіагностичним, психофізіологічним і мультимедійним устаткуванням.

Практика та науково-дослідна робота

Практику із загальної медичної підготовки майбутні лікарі-психологи проходять в лікарнях м. Києва, а фахову практику із медичної психології – на базі ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії» МОЗ України, у Київській міській наркологічній лікарні «Соціотерапія», ДРУ «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації інвалідів», Клінічному санаторії «Жовтень», СЗОШ «Надія» та інших лікувально-реабілітаційних та психолого-педагогічних закладах м. Києва.

Навички науково-дослідницької роботи студенти здобувають у студентському науковому товаристві «GAUDEAMUS», наукових гуртках кафедри медичної психології. Результати своїх досліджень молоді науковці мають можливість презентувати на вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, а також публікувати в друкованому часописі «Академічна студія» та міжнародному електронному виданні «Психологічне здоров’я».

Після закінчення терміну навчання, студентам видається диплом магістра медичної психології, для здобуття якого вони мусять протягом навчання здати Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), що відбувається в декілька етапів: 1) КРОК 1 (екзамен із дисциплін циклу загальної підготовки та іспит із іноземної мови професійного спрямування, складається після 3-го курсу); 2) КРОК 2 екзамен із професійно орієнтованих дисциплін, складається на 6-му курсі).

Кожен із компонентів ЄДКІ можна перескласти один раз, якщо при попередній здачі іспиту студент не набрав мінімальний прохідний бал. Якщо студент повторно не складає один із компонентів ЄДКІ, він буде відрахований відповідно до ст. 46 Закону України «Про вищу освіту».

Диплом магістра медичної психології надає можливість:

  • Пройти інтернатуру або резидентуру (1 рік), після чого скласти кваліфікаційний іспит КРОК 3 й отримати кваліфікацію «лікар-психолог», що дозволяє самостійну лікарську практику на посаді лікаря-психолога в лікувально-профілактичних та інших медичних закладах будь-якої форми власності
  • Без проходження інтернатури та складання іспиту КРОК 3 - працювати клінічним психологом (не лікарем) в лікувально-профілактичних закладах, консультаційних кабінетах тощо
  • Поступити на післядипломне навчання для здобуття наукового ступеня «Доктор філософії в галузі медичної психології»
  • Пройти додаткову післядипломну спеціалізацію із здобуттям спеціальностей «лікар-психіатр», «лікар-психотерапевт»

Більше цікавого про спеціальність "Медична психологія" дивіться у відео за посиланням.

Знижку 20% на навчання у МАУП абітурієнти можуть отримати на Дні відкритих дверей. Більше інформації та форму реєстрації шукайте на сторінці заходу.

Поділитися посиланням: