Навчання

Меню

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівні вищої освіти: бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних відносини та організації туристичної діяльності має високий науково-теоретичний рівень (чотири доктори наук) та великий практичний досвід роботи.

Набір здобувачів вищої освіти на другий (магістерський) рівень проводиться на основі першого (бакалаврського) рівня освіти зі споріднених спеціальностей, а також з базовою вищою освітою з неспоріднених галузей знань (спеціальностей).

Освітньо-професійна програма:

 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Викладання фахових дисциплін здійснюється з використанням сучасних мультимедійних технологій. При кафедрі функціонує студентська наукова студія «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Регулярно проводяться зустрічі здобувачів вищої освіти з українськими дипломатами. Організовано проходження виробничої та переддипломної практики студентів у комітетах Верховної Ради України, міністерствах та відомствах, місцевих органах влади, представництвах транснаціональних компаній тощо.

У процесі навчання студенти опановують дисципліни з циклів соціально-гуманітарної підготовки: «Історія України», «Українська мова», «Філософія», «Зовнішня політика України», «Політологія», «Дипломатичний протокол та етикет», «Теорія держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Світова економіка», «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах»;

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інформація», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Теорія міжнародних відносини», «Фізична географія світу», «Політична географія світу», «Економічна географія світу», «Політична історія світу», «Економічна історія світу», «Безпека життєдіяльності»;

професійної підготовки: «Іноземна мова», «Вступ до спеціальності «Країнознавство», «Цивілізації світу», «Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці», «Іноземна мова спеціальності», «Теорія і практика перекладу», «Міжнародні організації», «Основи міжнародного туризму».

Суттєва увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з І курсу, навчальної, перекладацької, виробничої та науково-дослідної практики.

Базовими закладами для проведення практики студентів є:

 • Верховна Рада України,
 • Міністерство закордонних справ України,
 • дипломатичні представництва іноземних держав в Україні,  
 • бізнесові та культурницькіміжнародні організації, тощо.

Перспективи працевлаштування за фахом:

 • у центральних органах і установах Міністерства закордонних справ України;
 • у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агенства);
 • у державних установах, на підприємствах (держадміністрації, міжнародні відділи галузевих міністерств);
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи);
 • у міжнародних консультативних органах;
 • у громадських організаціях з іноземним капіталом;
 • туристичних агенціях.

Позааудиторна діяльність:

Наукові гуртки і студії, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, участь у художніх і творчих колективах, спортивних секціях.

Навчальний план (1.6)

Поділитися посиланням: