Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни за вибором студентів
ІІ семестр 2020-2021 навчального року

Спеціальність 242 “Туризм” (бакалаврат)

І курс

- Безпека життєдіяльності

- Екологія

 

ІІ курс

- Екологічний туризм

- Організація санаторно-курортного обслуговування

 

ІІІ курс

- Ділова іноземна мова

- Друга іноземна мова

 

IV курс

- Законодавство в міжнародному туризмі

- Законодавство в туризмі

- Сервіс і дизайн в готельно-туристичному комплексі

- Концептуальні засади сучасного менеджменту

- Ділова іноземна мова

- Друга іноземна мова

- Основи безпеки туризму

- Глобалізація туризму

- Страхування в туризмі

- Організація праці в туризмі

 

 

Спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” (бакалаврат)

 

І курс

- Безпека життєдіяльності

- Екологія

- Ділова іноземна мова

- Друга іноземна мова

 

ІІ курс

- Політологія

- Соціологія

- Друга іноземна мова

- Ділова іноземна мова

 

ІІІ курс

- Ділова іноземна мова

- Основи наукових досліджень

- Історія політичних та правових вчень

- Фізична географія країн світу

 

IV курс

- Ділова іноземна мова

- Основи наукових досліджень

 

Спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” (магістратура)

 

І курс

- Етика в міжнародних відосинах

- Актуальні проблеми міжнародного права

- PR супроводження зовнішньополітичної діяльності

- Гуманітарний чинник у світовій політиці

- Дипломатія України

- Інтеграційні процеси на пострадянському просторі

- Глобалізація: соціальниц аналіз

- Актуальні проблеми європейської інтеграції

- Аналіз зовнішньої політики

- Теоретичний аналіз. Актуальні проблеми досліджень міжнародних відносин

- Теорія і практика перекладу

- Міжнародна регіоналізація

Поділитися посиланням: