Гулевець Дмитро Вадимович

Гулевець Дмитро Вадимович

Доцент кафедри Національної безпеки

Google Scholar

ORCID ID

Підвищення кваліфікації

Отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12СПВ 003304, Національний авіаційний університет, 68 годин.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  на базі ПрАТ ВНЗ МАУП. ПК №00127522/006721-24 "Специфіка державного управління екологічною безпекою України в умовах воєнного стану", 02.02.2024- 26.03.2024, 7 кредитів ЄКТС.

Діяльність у спеціалізованих установах

Голова Київського місцевого відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України (НЕЦУ) «Вітер змін», член ради НЕЦУ.

Науковий керівник державної бюджетної теми: «Розроблення системи моніторингу мікрокліматичних показників та стану забруднення атмосферного повітря екосистем Північного Причорномор’я»; номер державної реєстрації: 0119U100550; виконавець – Національний авіаційний університет; строки виконання: початок – 01.01.2019, закінчення – 31.12.2021.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2009 р. - закінчив  Національний авіаційний університет та отримав диплом бакалавра з відзнакою  за спеціальністю менеджемент.

У 2010 р. - закінчив навчання у Національному авіаційному університеті, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю логістика.

З 2023 року перебуває на посаді доцента кафедри національної безпеки Інституту безпеки ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2017 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за темою: «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків», 21.06.01 «Екологічна безпека», Науково-дослідна установа «український науково-дослідний інститут екологічних проблем» та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.