Інститут безпеки

Інститут безпеки МАУП, у якості окремого структурного підрозділу, ще тільки робить перші кроки. Інститут почав свою роботу в 2023 році, хоча окремі напрямки його діяльності реалізовувалися протягом кількох років на базі Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого й Інституту комп'ютерно-інформаційних технологій та дизайну.

Інститут безпеки очолює Сергій Олексійович Лисенко - доктор юридичних наук, професор, почесний член Міжнародної лондонської академії наук і вищої освіти, дійсний член Міжнародної асоціації безпеки інформаційних систем (ISSA) в місті Даллас (США), визнаний експерт у галузі національної безпеки, інформаційної безпеки та інформаційного права, автор понад ста наукових публікацій та десятків книг за профільною тематикою досліджень.  Нагороджений Президентом України орденом «За мужність» ІІІ-ступеня, Почесною грамотою комітету Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, понад 30-ма відомчими та міжнародними нагородами. Нагороджений медаллю «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України за особистий внесок у розвиток науки і техніки.

Національна безпека є популярною сферою вивчення протягом багатьох років, але очікується, що в майбутньому вона отримає ще більше визнання та значення. Адже фахівці з безпеки дуже затребувані в сучасному нестабільному світі.

Гостра потреба в якісній підготовці фахівців безпекового напрямку обумовила необхідність формування комплексного центру, здатного реалізувати освітній процес, який включатиме як теоретичний блок знань, так і практичні компетентності, що відповідають вимогам сьогодення.

У складі Інституту безпеки діють три кафедри та п’ять лабораторій, що дозволяє реалізувати надання освітніх послуг у галузях знань: 

 • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону - Спеціальність: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності);
 • 12 Інформаційні технології - Спеціальність: 125 Кібербезпека;
 • 07 Управління та адміністрування - Спеціальність: 071 Облік і оподаткування, Спеціалізація: «Економічна безпека та фінансові розслідування».

Окрім того, на базі Інституту безпеки проводяться наукові дослідження, діють курси поліграфологів та медіаторів.

Факультет денної та заочної форм навчання Інституту безпеки

Факультет денної та заочної форм навчання Інституту безпеки є навчально-виховним структурним підрозділом інституту, який здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензіями, державними та міжнародними акредитаціями Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»» з метою забезпечення надання освітніх послуг на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін.

Факультет денної та заочної форм навчання очолює Тетяна Борисівна Аріфходжаєва  - заступник директора-декан Інституту безпеки, досвідчений керівник у галузі вищої освіти, кандидат юридичних наук, доцент, громадський діяч.

Коло наукових інтересів: національна безпека, національні інтереси, цивільний захист населення, адміністративне право, трудове право та право соціального захисту. Є автором понад 50 наукових та публіцистичних публікацій.

Працює в Академії на різних посадах з 2013 року.

Практичну діяльність факультету реалізує провідний фахівець Тетяна Володимирівна Солоха.

Діяльність факультету денної та заочної форм навчання Інституту здійснюється за принципами гуманізму, демократії, взаємоповаги між націями та народами, широкого використання міжнародного досвіду в галузі науки, культури і освіти, всебічного розвитку особистості шляхом організації ефективного навчання громадян незалежно від статі, раси, релігійних переконань, належності до політичних партій, місця проживання та інших обставин.

Головними завданнями факультету денної та заочної форм навчання Інституту є:

 • Планування, організація та вдосконалення освітньо-виховного процесу факультету денної та заочної форм навчання Інституту. Облік та контроль за виконанням навчального, навчально-методичного навантаження науково-педагогічним складом.
 • Ведення документації та підготовка звітних даних факультету денної та заочної форм навчання Інституту з питань навчальної та виховної роботи.
 • Підготовка, проведення та обробка результатів вступного тестування студентів, комплектація академічних груп.
 • Підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями вищої освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр, згідно з ліцензіями, виданими Академії Міністерством освіти і науки України.
 • Контроль за своєчасною оплатою за навчання.
 • Забезпечення організаційного керівництва освітнього процесу, а також контроль за виконанням фінансових планів, навчальних планів і програм.
 • Узагальнення ефективних вітчизняних і зарубіжних методик навчання та їх впровадження в навчально-виховний процес.
 • Організація проведення  атестації здобувачів вищої освіти.
 • Організація практичної підготовки студентів спільно з кафедрами Інституту (оформлення білетів до поточних екзаменів та заліків, подання звіту про науково-педагогічне навантаження викладачів; методичне та організаційне забезпечення навчальної, виробничої, переддипломної практик, контроль за її проходженням та звітністю студентів тощо).

Інститут безпеки надає освітні послуги по наступним спеціальностям:

Поділитися посиланням: