Кафедра Національної безпеки

Кафедра Національної безпеки - це структурний підрозділ Інституту, який виступає базою для  підготовки фахівців з національної безпеки.

Метою національної безпеки є не лише захист інтересів однієї людини, а й захист інтересів усього суспільства та країни від різних зовнішніх і внутрішніх загроз. Експерти з національної безпеки не лише планують нейтралізувати різноманітні загрози, але й передбачити дії окремих осіб, груп, організацій чи країн, які можуть завдати шкоди життю та здоров’ю громадян.

Специфіка роботи кафедри Національної безпеки полягає у міждисциплінарному характері підготовки. Майбутні фахівці з національної безпеки здобувають знання з політології, права, економіки, історії, соціології, психології, військової справи та інших дисциплін.

Практична спрямованість підготовки зумовлює необхідність проходження практики студентів кафедри Національної безпеки в органах державної влади, місцевого самоврядування, силових структурах та інших організаціях .

Основні напрямки роботи кафедри Національної безпеки:

  • Навчання: Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Національна безпека».
  • Наукова діяльність: Викладачі кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем національної безпеки.
  • Видавнича діяльність: Кафедра публікує наукові та навчальні матеріали з питань національної безпеки.

Підготовлені кафедрою фахівці здатні:

  • Аналізувати та прогнозувати загрози національній безпеці.
  • Розробляти та впроваджувати заходи щодо забезпечення національної безпеки.
  • Захищати інформацію, що становить державну таємницю.
  • Боротися з тероризмом, організованою злочинністю та іншими загрозами національній безпеці.
  • Здійснювати дипломатичну та військову діяльність з метою забезпечення національних інтересів.

Серед викладачів кафедри - досвідчені працівники в галузі безпеки та правоохоронної діяльності доктори і кандидати наук, професори і доценти.

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Аріфходжаєва Тетяна Борисівна

Заступник директора-декан Інституту безпеки, доцент кафедри національної безпеки

Гордієнко Сергій Георгійович

Професор кафедри національної безпеки

Гулевець Дмитро Вадимович

Доцент кафедри Національної безпеки

Денега Олег Петрович

Професор кафедри національної безпеки

Качмар Богдан Миколайович

Доцент кафедри національної безпеки та управління фінансово-економічною безпекою

Кочеров Михайло Вікторович

Професор кафедри Національної безпеки

Лисенко Сергій Олексійович

Директор Інституту безпеки, професор кафедри національної безпеки

Омаров Азад Енвер

Професор кафедри Національної безпеки

Підюков Петро Павлович

Професор кафедри Національної безпеки

Ровний Віктор Васильович

Доцент кафедри національної безпеки

Сервецький Іван Васильович

Професор кафедри Національної безпеки

Терещук Олександр Дмитрович

Завідувач кафедри національної безпеки, професор кафедри національної безпеки

Терзі Олена Олександрівна

Професор кафедри Національної безпеки

Чумак Олександр Олексійович

Професор кафедри Національної безпеки

Шейбут Денис Вікторович

Доцент кафедри Національної безпеки

Посаду заступника завідувача кафедри Національної безпеки обіймає Костянтин Миколайович Юрченко  – начальник управління персоналу Головного управління ДСНС України у м. Києві, полковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцента кафедри управління у сфері цивільного захисту. Який також очолює Лабораторію цивільного захисту та громадянської оборони Інституту безпеки.

Є автором понад 120 наукових та публіцистичних публікацій, має декілька власних монографій, педагогічний стаж викладання у вищих навчальних закладах більше 14 років, має ряд нагород, відомчих заохочувальних відзнак ДСНС, МВС, ДУС, Нацполіції, Київського міського голови, Ради Національної безпеки і оборони України ІІІ ступеня.

Сфера наукових інтересів: адаптивні технології в системі навчання та оцінювання знань, комп’ютерні системи професійної підготовки, автоматизовані системи навчання та контролю знань та система професійної підготовки в сфері цивільного захисту в цілому.

Освітній процес на базі кафедри забезпечують експерти в галузі національної безпеки, забезпечення правопорядку, захисту прав людини і громадянина, ветерани органів безпеки та внутрішніх справ, адвокати, доктори і кандидати юридичних наук серед яких такі відомі дослідники та практики як Іван Васильович Сервецький, Микола Іванович Ануфрієв, Денис Вікторович Шейбут, Олена Олександрівна Терзі.

Дарина Миколаївна Маноха - фахівець кафедри.

Проєкт освітньої програми «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» першого (бакалаврського) рівня

АНКЕТА для роботодавців /керівників практики

Якісний склад бакалаври

Якісний склад магістри

Поділитися посиланням: