Качмар Богдан Миколайович

Качмар Богдан Миколайович

Доцент кафедри національної безпеки та управління фінансово-економічною безпекою

Google Scholar

Підвищення кваліфікації

Отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ПрАТ ВНЗ МАУП. ПК №00127522/006543-23."Правоохоронна діяльність, як складова національної безпеки держави в мирний час і в умовах військового стану. ”, 03.08.2023- 25.09.2023, 7 кредитів ЄКТС.

Діяльність у спеціалізованих установах

Громадська організація “Центр протидії корупції в освіті”.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

З 1998 по 2015 рік проходив службу в органах внутрішніх справ МВС України.

З 2015 по 2019 роки проходив службу у Національній поліції України .

У 2003 р. -здобув освіту в Національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Від 2023 року працює на посаді доцента кафедри національної безпеки Інституту безпеки ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2017 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за темою: «“Механізм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві(кримінальнальний процесуальний аспект)», 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.