Омаров Азад Енвер

Омаров Азад Енвер

Професор кафедри Національної безпеки

Google Scholar

ORCID ID

Підвищення кваліфікації

Має свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі ПрАТ ВНЗ МАУП. ПК №00127522/006720-24 "Принципи Державного управління національною безпекою та її складовими в умовах сучасності", 02.02.2024- 26.03.2024, 7 кредитів ЄКТС.

Діяльність у спеціалізованих установах

Член постійної спеціалізованої вченої ради Спеціалізована вчена

Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління»; 25.00.05 - «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку».

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1982 р. - закінчив  Азербайджанский политехнический институт им. Ч. Ильдрима  за спеціальністю машини та технологія ливарного виробництва.

З червня1998 по вересень 2002 р. - заступник директора ТОВ «ХАЗАР»;

З жовтня 2002 по серпень 2005 р. - директор ТОВ «ГМВ»;

З серпня 2005 по жовтень 2005 р. - Радник Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

З грудня 2005 по червень 2008 р. - директор ТОВ «ГМВ»;

З червня 2008 по травень 2009 р. - Радник по забезпеченню діяльності Голови Харківської облдержадміністрації апарату облдержадміністрації, із забезпеченням 7рангу державного службовця;

З травня 2009 по травень 2013 р. - начальник Харківської житлово-комунальної інспекції, із забезпеченням 7рангу державного службовця.

З 2023 року працює на посаді професора кафедри національної безпеки Інституту безпеки.

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

2010 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління за темою: «Державне регулювання міжрегіонального співробітництва в економічній сфері», 25.00.03 Механізм державного регулювання, "Класичний приватний університет".

2019 р. - захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора наук з державного управління за темою: «Механізми формування та реалізації державної політики екологічної безпеки України»,  25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку, Національний університет цивільного захисту України.