Дисципліни вільного вибору студента

Бакалаври 2019

3 семестр

Євроатлантична інтеграція

PR-технології у державному управлінні

4 семестр

Управління розвитком територіальної громади

Сучасне публічне адміністрування

5 семестр

Міжнародна технічна допомога та двостороннє співробітництво в сфері публічного адміністрування

Парламентаризм в процесі державотворення

Виборчі технології

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями в сфері публічного адміністрування

6 семестр

Проектування соціальних технологій

Теорія та практика реформ

7 семестр

Конфліктологія

Соціально-економічне планування та прогнозування

Методика психологічних тренінгів у системі публічного управління та адміністрування

Соціальна педагогіка

8 семестр

Управління якістю публічних послуг

Аналітична діяльність

Робота з організаціями громадянського суспільства

Система муніципальних послуг

Бакалаври 2016-2018

3 семестр

Методологія та методи наукових досліджень

PR-технології у державному управлінні

4 семестр

Методика психологічних тренінгів у системі державного управління

5 семестр

Аналітична діяльність

Регіональний маркетинг

Управління якістю публічних послуг

Управління розвитком територіальної громади

Теорія та практика реформ

6 семестр

Управлінське консультування

Управління проектами

Соціальна психологія

7 семестр

Документообіг та підготовка аналітичних документів

Теорія систем та системний аналіз

Електронне врядування

Сучасне публічне управління

8 семестр

Теорія систем та системний аналіз

Проектування соціальних технологій

Управління ресурсами

Соціально-економічне планування та прогнозування

Робота з організаціями громадянського суспільства

МАГІСТРИ

1 семестр

Політика європейської інтеграції

Філософія державного управління і місцевого самоврядування

PR-технології у державному управлінні

Теорія систем і системний аналіз

2 семестр

Документообіг та підготовка аналітичних документів

Корпоративна соціальна відповідальність

Кадрова політика і державна служба

Статистичні методи в державному управлінні

Поділитися посиланням: