Про Академію

Меню

Науково-дослідний центр екологічної безпеки та сталого розвитку

У 2016 року створено Науково-дослідний центр екологічної безпеки та сталого розвитку, який здійснює свою діяльність з метою активізації науково-дослідної діяльності Академії  у сфері сталого регіонального розвитку, екології та охорони навколишнього середовища та поширення цього підходу серед науково-педагогічних працівників та молодих вчених.

Керівник:
кандидат наук з державного управління, Капеліста Ірина Михайлівна
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KjmQXfkAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669958800

Науковий консультант:
доктор економічних наук, професор,  Гончаренко Михайло Федорович

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57822242100

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=W9JEg0UAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Науковий консультант:
доктор наук з державного управління, професор, Семенець-Орлова Інна Андріївна

сертифікат тренера з громадянської освіти

сертифікат про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в місцевих громадах»

Мета діяльності Науково-дослідного центру екологічної безпеки та сталого розвитку полягає у всебічному сприянні реалізації програм та проектів зі сталого розвитку та активізації науково-дослідної діяльності Академії у цій сфері.

Основні завдання Науково-дослідного центру екологічної безпеки та сталого розвитку:

 • активізація науково-дослідної діяльності студентів, аспірантів та викладачів Академії в питаннях сталого розвитку;
 • вивчення сучасних теоретичних підходів у сфері сталого соціального розвитку;
 • участь в конкурсах, наукових дослідженнях з проблем сталого розвитку, організованих за підтримки міжнародних проектів;
 • залучення студентської молоді Академії до конкурсів та проектів у сфері сталого розвитку;
 • сприяння просвітницькій діяльності шляхом організації зустрічей з провідними дослідниками та вченими, проведення тренінгів, семінарів щодо питань сталого розвитку;
 • здійснення моніторингу та поширення інформації про можливості міжнародних грантових конкурсів, міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги, які мають спрямованість на сталий регіональний розвиток;
 • участь у підготовці регіональних цільових програм та проектів на отримання грантового фінансування;
 • ведення курсів «Екологія», «Основи Екології» «Основи екології та сталого розвитку», «Сталий розвиток» відповідно до навчальних планів  Академії, сприяння  включення таких модулів до навчальних програм вже наявних дисциплін;
 • організація та участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів щодо сталого розвитку;
 • сприяння виконання досліджень студентами при написанні дослідницьких кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів з проблематики сталого розвитку, публічного управління, громадянського суспільства, шляхом надання інформації щодо досвіду роботи місцевих громад та органів місцевого самоврядування;
 • розробка за дорученням органів місцевого самоврядування стратегії розвитку, здійснення комплексної оцінки територій;
 • співпраця із зарубіжними агентствами регіонального розвитку та іншими недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного розвитку, тощо) в напрямку використання досвіду щодо діяльності, спрямованої на структурну перебудову та розвиток територій. 

та інші завдання, відповідно до Положення про Науково-дослідний центр екологічної безпеки та сталого розвитку та Плану роботи Науково-дослідного центру екологічної безпеки та сталого розвитку.

Результати досліджень науково-педагогічних працівників Академії, молодих вчених проведені в співпраці з вітчизняними та зарубіжними науковими установами у сфері екологічної безпеки та сталого розвитку були оприлюднені у наукових виданнях, що входять до міжнародної  науково-метричної бази Scopus. Зокрема:

 1. Andriushchenko, K., Datsii, O., Lavruk, O., Dmytrenko, R., Kutashev, I., Vіnіchenko, I., . . . Ortina, G. (2021). Development of А MATRIX of food industry capacity for making management decisions in the formation of sustainable development of agroecosystems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(13-110), 16-27. doi:10.15587/1729-4061.2021.227805
 2. Atstaja, D., Koval, V., Grasis, J., Kalina, I., Kryshtal, H., & Mikhno, I. (2022). Sharing model in circular economy towards rational use in sustainable production. Energies, 15(3) doi:10.3390/en15030939
 3. Baliuk, G. I., Kuchynska, O. P., Kovalchuk, T. G., Vlasenko, Y. L., & Tsyganyuk, Y. V. (2020). Criminal-environmental policy of Ukraine: Compensation for damage caused by crimes against the environment. [Кримінально-екологічна політика України: відшкодування шкоди внаслідок злочинів проти довкілля] Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020(3), 157-163. doi:10.33271/nvngu/2020-3/157
 4. Bazaluk, O., Anisimov, O., Saik, P., Lozynskyi, V., Akimov, O., & Hrytsenko, L. (2023). Determining the safe distance for mining equipment operation when forming an internal dump in a deep open pit. Sustainability (Switzerland), 15(7) doi:10.3390/su15075912
 5. Bazaluk, O., Havrysh, V., Nitsenko, V., Mazur, Y., & Lavrenko, S. (2022). Low-cost smart farm irrigation systems in kherson province: Feasibility study. Agronomy, 12(5) doi:10.3390/agronomy12051013
 6. Bazaluk, O., Yatsenko, O., Zakharchuk, O., Ovcharenko, A., Khrystenko, O., & Nitsenko, V. (2020). Dynamic development of the global organic food market and opportunities for Ukraine. Sustainability (Switzerland), 12(17) doi:10.3390/SU12176963
 7. Borodina, O., Bratus, H., Udovychenko, V., Kaczmarzewski, S., Kostrychenko, V., & Koval, V. (2022). Renovation management of the national economy in ensuring energy decentralization. [Odbudowa gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem decentralizacji sektora energetycznego] Polityka Energetyczna, 25(2), 67-84. doi:10.33223/epj/150483
 8. Borodina, O., Kryshtal, H., Hakova, M., Neboha, T., Olczak, P., & Koval, V. (2022). A conceptual analytical model for the decentralized energy-efficiency management of the national economy. [Konceptualny model analityczny zdecentralizowanego zarzadzania efektywnosci? energetyczn? gospodarki narodowej] Polityka Energetyczna, 25(1), 5-22. doi:10.33223/epj/147017
 9. Cherep, A. V., Katkova, N. V., Murashko, I. S., Tsyhanova, O. S., & Hryshchenko, O. V. (2022). METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT LEVEL OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1), 170-176. doi:10.33271/nvngu/2022-1/170
 10. Dankevych, A., Sosnovska, O., Dobrianska, N., Nikolenko, L., Mazur, Y., & Ingram, K. (2021). Ecological and economic management of innovation activity of enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021(5), 118-124. doi:10.33271/nvngu/2021-5/118
 11. Datsii, O., Datsii, N., Zborovska, O., Ivashova, L., Cherkashyna, M., & Ingram, K. (2021). Financing of environmental programs for industrial waste management in times of crisis. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1), 130-136. doi:10.33271/nvngu/2021-1/130
 12. Datsii, O., Levchenko, N., Shyshkanova, G., Dmytrenko, R., & Abuselidze, G. (2021). State decoupling audit of low-carbon agricultural production. Rural Sustainability Research, 45(340), 94-112. doi:10.2478/plua-2021-0011
 13. Didukh, Y. P., & Vasheniak, Y. A. (2018). Vegetation of limestone outcrops in western and central podillia (Ukraine). [Vegetation von Kalksteinausbissen in West- und Mittelpodolien (Ukraine)] Tuexenia, 38, 419-444. doi:10.14471/2018.38.023
 14. Dvigun, A. O., Datsii, O. І., Levchenko, N. M., Shyshkanova, G. A., & Dmytrenko, R. М. (2022). RATIONAL USE OF FRESH WATER AS A GUARANTEE OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE EXACERBATED CLIMATE CRISIS. [РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРІСНИХ ВОД ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ КРИЗИ] Science and Innovation, 18(2), 85-99. doi:10.15407/scine18.02.085
 15. Fatkhutdinov, V., Yarmol, L., Musiiets, T., Lagovska, O., & Kryukova, I. (2021). STATE REGULATION of ENVIRONMENTAL SAFETY. [Державне регулювання екологічної безпеки] Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021(4), 96-102. doi:10.33271/nvngu/2021-4/096
 16. Hladkyi, O., Sakhno, S., Khadzhynova, O., Dakal, A., & Kapranova, L. (2021). The essence and basic product selling strategies in recreation and health tourism. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 255 doi:10.1051/e3sconf/202125501033 Retrieved from www.scopus.com
 17. Hmyria, V., Baldynyuk, V., & Goncharenko, M. (2023). Management of agricultural production enterprises in the globalization of the economy: Current state and development prospects. Review of Economics and Finance, 21(1), 295-303. doi:10.55365/1923.x2023.21.28
 18. Hubanova, T., Shchokin, R., Hubanov, O., Antonov, V., Slobodianiuk, P., & Podolyaka, S. (2021). Information technologies in improving crime prevention mechanisms in the border regions of southern Ukraine. Journal of Information Technology Management, 13, 75-90. doi:10.22059/JITM.2021.80738
 19. Kadebska, E., Kharchenko, H., Kharchenko, V., Tereshchenko, S., & Doroshenko, H. (2020). An analysis of modelling of the consumption of organic products and strategic for increasing its production in Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8 Special Issue), 250-257. Retrieved from www.scopus.com
 20. Kalina, I., Novykov, D., Leszczynski, V., Lavrukhina, K., Kukhta, P., & Nitsenko, V. (2022). ENTREPRENEURIAL STRUCTURES OF THE EXTRACTIVE INDUSTRY: FOREIGN EXPERIENCE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION. [Підприємницькі структури видобувної промисловості: зарубіжний досвід охорони природокористування] Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 136-141. doi:10.33271/nvngu/2022-5/136
 21. Kameneva, N. V. (2016). Discrete model of ecological investment strategy optimization at industrial enterprises. Actual Problems of Economics, 175(1), 348-360. Retrieved from www.scopus.com
 22. Kotyrlo, O., Bratus, H., Marushchak, S., Gorokhova, T., & Prav, Y. (2023). The circular economy model and the imperatives of its implementation in Ukraine. Economic Affairs (New Delhi), 68(1), 213-222. doi:10.46852/0424-2513.1s.2023.24
 23. Kovach, V., Iatsyshyn, A., Pylypchuk, I., Gurkovskyi, V., & Romanenko, Y. (2023). Analysis of existing types and protection methods against neutron radiation from different sources doi:10.1007/978-3-031-22500-0_5 Retrieved from www.scopus.com
 24. Koval, V., Laktionova, O., Udovychenko, I., Olczak, P., Palii, S., & Prystupa, L. (2022). Environmental taxation assessment on clean technologies reducing carbon emissions cost-effectively. Sustainability (Switzerland), 14(21) doi:10.3390/su142114044
 25. Koval, V., Mikhno, I., Tamosiuniene, R., Kryshtal, H., Kovalenko-Marchenkova, Y., & Gui, H. (2023). ENSURING SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOURS IN CIRCULAR ECONOMY ENGAGEMENT. [TVARAUS VARTOJIMO ELGSENOS UŽTIKRINIMAS ĮSITRAUKIANT Į ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ] Transformations in Business and Economics, 22(2), 161-177. Retrieved from www.scopus.com
 26. Koval, V., Mikhno, I., Udovychenko, I., Gordiichuk, Y., & Kalina, I. (2021). Sustainable natural resource management to ensure strategic environmental development. TEM Journal, 10(3), 1022-1030. doi:10.18421/TEM103-03
 27. Kovalenko, V. V., Radchenko, O. O., Kireikou, A. A., Yu Stanishevskiy, V., Lahoiko, A. M., & Sinitsky, J. (2022). Problem of municipal solid waste of Ukraine and ways to solve it. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 1049(1) doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012019 Retrieved from www.scopus.com
 28. Kryshtal, H. O. (2023). THE ROLE OF LOGISTICS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE IN THE WAR CONDITIONS. Science and Innovation, 19(2), 73-82. doi:10.15407/scine19.02.073
 29. Leonidov, I., Yekimov, S., Iushchenko, L., Dmytrenko, R., & Sitkovska, A. (2023). The role of proper assessment of agricultural land to improve the efficiency of its use doi:10.1007/978-3-031-21432-5_159 Retrieved from www.scopus.com
 30. Malinoshevska, K. I., Martyshyn, D., Perestyuk, I., Panchenko, S., & Omarov, A. (2021). Management of financial and economic development of border regions of Ukraine. WSEAS Transactions on Business and Economics, 18, 595-605. doi:10.37394/23207.2021.18.59
 31. Mikhno, I., Redkva, O., Udovychenko, V., Tsimoshynska, O., Koval, V., & Kopacz, M. (2022). Sustainable energy supply management in the mechanical-engineering industry. [Zarządzanie dostawami energii w przemyśle maszynowym w aspekcie zrównoważonego rozwoju] Polityka Energetyczna, 25(4), 39-54. doi:10.33223/epj/156627
 32. Moravska, O. V., Levytskyy, T. R., Velychko, V. O., Orlova, O. M., Shulzhyk, Y. A., & Senyshyn, S. (2022). Innovations – the basis tools of development of agricultural and ecological management. Journal of Environmental Management and Tourism, 13(1), 19-28. doi:10.14505/jemt.v13.1(57).02
 33. Nechyporenko, O., Bilyk, O., Hrab, M., & Tsvigun, I. (2022). The effectiveness of land reform implementation in the context of the impact of armed hostilities: Regulatory aspect. Economic Affairs (New Delhi), 67(4), 959-968. doi:10.46852/0424-2513.4s.2022.29
 34. Obikhod, A. A., & Ambrosenko, O. P. (2016). Evaluation methodology for competitive ecological potential in the context of ensuring ecological safety of Ukraine. Actual Problems of Economics, 179(5), 229-240. Retrieved from www.scopus.com
 35. Oliinyk, O., Kononenko, A., Kotsiuk, V., Denysenko, M., & Petrovska, S. (2020). ECOLOGICAL TOURISM AS A PRIORITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Academy of Entrepreneurship Journal, 26, 1-6. Retrieved from www.scopus.com
 36. Ostapenko, R., Herasymenko, Y., Nitsenko, V., Koliadenko, S., Balezentis, T., & Streimikiene, D. (2020). Analysis of production and sales of organic products in ukrainian agricultural enterprises. Sustainability (Switzerland), 12(8) doi:10.3390/SU12083416
 37. Popov, O., Bondar, O., Ivaschenko, T., Puhach, O., Iatsyshyn, A., & Skurativskyi, S. (2023). Features of the modern UAV-based complexes use to solve radiation control problems doi:10.1007/978-3-031-22500-0_3 Retrieved from www.scopus.com
 38. Popov, O., Yatsyshyn, T., Iatsyshyn, A., Mykhailiuk, Y., Romanenko, Y., & Kovalenko, V. (2022). Mathematical software for estimation of the air pollution level during emergency flowing of gas well for education and advanced training of specialists in the oil and gas industry doi:10.1007/978-3-030-87675-3_21 Retrieved from www.scopus.com
 39. Popov, O., Yatsyshyn, T., Liakh, M., Fursa, R., Iatsyshyn, A., & Kovach, V. (2023). Software and modeling tools for assessment of environmental consequences of open flowing of oil wells doi:10.1007/978-3-031-22500-0_18 Retrieved from www.scopus.com
 40. Popov, O., Іatsyshyn, A., Kovach, V., Artemchuk, V., Kameneva, I., Radchenko, O., . . . Romanenko, Y. (2021). Effect of power plant ash and slag disposal on the environment and population health in Ukraine. Journal of Health and Pollution, 11(31), 1-10. doi:10.5696/2156-9614-11.31.210910
 41. Popov, O. O., Kyrylenko, Y. O., Kameneva, I. P., Iatsyshyn, A. V., Iatsyshyn, A. V., Kovach, V. O., . . . Kiv, A. E. (2022). The use of specialized software for liquid radioactive material spills simulation to teach students and postgraduate students. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 3085 306-322. Retrieved from www.scopus.com
 42. Pylypenko, P., Vashchyshyn, M., Fedorovych, V., Naida, K., & Kolisnichenko, R. (2023). Legal security of land relations in the system of sustainable development. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(5), 1597-1604. doi:10.18280/ijsdp.180531
 43. Radchenko, O., Kovach, V., Radchenko, O., Kriukov, O., Sydorchuk, L., Sharov, P., & Semenets-Orlova, I. (2021). Principles of natural capital preservation in the context of strategy of state environmental safety. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 280 doi:10.1051/e3sconf/202128009024 Retrieved from www.scopus.com
 44. Rahman, M., Chowdhury, S., Zayed, N. M., Imran, M. A., Hanzhurenko, I., & Nitsenko, V. (2022). Does globalization trigger an ecological footprint? A time series analysis of bangladesh. Rocznik Ochrona Srodowiska, 24, 141-162. doi:10.54740/ros.2022.011
 45. Ridei, N., Khitrenko, T., Kovach, V., Karagodin, O., Natalia, H., & Mykhalchenko, O. (2022). Environmental assessment of recreational territories of Ukraine doi:10.1007/978-3-030-87675-3_22 Retrieved from www.scopus.com
 46. Shvets, V. Y., Rozdobudko, E. V., & Solomina, G. V. (2013). Aggregated methodology of multicriterion economic and ecological examination of the ecologically oriented investment projects. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, 139-144. Retrieved from www.scopus.com
 47. Skurativska, I., Skurativskyi, S., Popov, O., Viktoriia, D., Mykhliuk, E., & Dement, M. (2022). Complex oxygen regimes of water objects under the anthropogenic loading doi:10.1007/978-3-030-87675-3_20 Retrieved from www.scopus.com
 48. Sumets, A., Tyrkalo, Y., Popovych, N., Poliakova, J., & Krupin, V. (2022). MODELING OF THE ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT SYSTEM OF AGROHOLDINGS CONSIDERING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT VALUES. Agricultural and Resource Economics, 8(4), 244-265. doi:10.51599/are.2022.08.04.11
 49. Tatiana, U., Ludmyla, G., Iryna, T., Olga, D., & Ludmila, S. (2018). Economical self-sufficiency of a territorial community as a system characteristic of its self-development. Academy of Strategic Management Journal, 17(5) Retrieved from www.scopus.com
 50. Tiurina, A., Kapelista, I., Omelchenko, A., Obykhod, H., & Pavliuk, S. (2021). Sustainable economic development of Ukraine through the agro-sector growth. [Сталий економічний розвиток України крізь зростання сільськогосподарського сектора] Scientific Horizons, 24(12), 92-101. doi:10.48077/scihor.24(12).2021.92-101
 51. Tkachenko, N., Kovalenko, Y., Kalaman, O., Rodchenko, L., Rodchenko, I., & Didukh, S. (2023). Strategic role of E-public procurements in the formation of sustainable and inclusive economy. Journal of Information Technology Management, 15(1), 113-123. doi:10.22059/jitm.2023.90728
 52. Yarmol, L., Dolynska, M., Stetsyuk, N., Andrusiak, I., & Muraviova, I. (2022). LEGAL SECURITY OF ENVIRONMENTAL SAFETY UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE IN UKRAINE. [Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного стану в Україні] Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 110-115. doi:10.33271/nvngu/2022-5/110
 53. Zabulonov, Y., Popov, O., Skurativskyi, S., Hromova, I., & Zaporozhets, A. (2023). Remote gamma ray mapping of ground surface: Mathematical issues doi:10.1007/978-3-031-22500-0_11 Retrieved from www.scopus.com
 54. Zabulonov, Y. L., Popov, O. O., Iatsyshyn, A. V., Iatsyshyn, A. V., Puhach, O. V., & Stokolos, M. O. (2022). Modern technical and software-analytical tools for solving problems of radiation and technogenic-ecological safety of Ukraine. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 1049(1) doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012013 Retrieved from www.scopus.com
 55. Zabulonov, Y. L., Popov, O. O., Skurativskyi, S. I., Bondar, O. I., Iatsyshyn, A. V., & Molitor, N. (2022). Mathematical aspects of remote assessment of the radiation state of contaminated areas. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 1049(1) doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012015 Retrieved from www.scopus.com
 56. Zamula, I., Tanasiieva, M., Travin, V., Nitsenko, V., Balezentis, T., & Streimikiene, D. (2020). Assessment of the profitability of environmental activities in forestry. Sustainability (Switzerland), 12(7) doi:10.3390/su12072998
 57. Zaporozhets, A. O., Sverdlova, A. D., Ivaschenko, T. G., Kovach, V. O., & Artemchuk, V. O. (2022). Electronic circuits of measuring modules of air pollution monitoring system based on low-cost sensors. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 1049(1) doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012016 Retrieved from www.scopus.com
 58. Zarosylo, V. O., Timashov, V. O., Arifkhodzhaieva, T. B., Yarovoi, T. S., & Kukharchuk, P. M. (2020). Problems of law enforcement reform in Ukraine: Philosophical and legal aspects. Asia Life Sciences, Supp22(2), 791-800. Retrieved from www.scopus.com
 59. Zavhorodnii, A., Ohiienko, M., Biletska, Y., Bondarenko, S., Duiunova, T., & Bodenchuk, L. (2021). Digitalization of agribusiness in the development of foreign economic relations of the region. Journal of Information Technology Management, 13, 123-141. doi:10.22059/JITM.2021.82613
Гончаренко М. Ф., Горбач Л. М.
Сталий розвиток: сучасна парадигма, реалії і перспективи:
Монографія. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2023. — 372 с.

27 грудня 2023 року в Державному реєстрі України корисних моделей зареєстровано патент на корисну модель № 154899 «Установка для плазмової деструкції відходів» винахідниками є науково-педагогічні працівники Міжрегіональної Академії управління персоналом:
канд.держ.упр., доцент Макаренко Ірина Олегівна , д.ф.-м.н, професор Храпатий Сергій Вікторович та канд.держ.упр., доцент Капеліста Ірина Михайлівна.

Навчальні дисципліни, які викладаються у МАУП за напрямком кліматологія, екологія, сталий розвиток:

Цілі сталого розвитку наскрізно впроваджені в освітніх програмах та на навчальних дисциплінах Академії  на всіх рівнях навчання Перегляд освітніх програм, Інститут освіти дорослих а також розроблені спецкурси :

 

Звіт Науково-дослідного центру екологічної безпеки та сталого розвитку про проведення заходів та тренінгів

В Академії на регулярній основі проводяться тренінги студентам аспірантам, місцевим жителям та переміщеним особам :

https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/ekonomika-stalij-rozvitok-ta-umovi-funkcionuvannya-biznesu-poglyad-studenta.html

https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/ekogodina-civilizaciya-rozvitok-chi-samoznishhennya.html

https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/i-mizhdisciplinarna-naukovo-praktichna-konferenciya.html

https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/zvo-polshhi-pidtrimuyuchi-rejting-akademii.html

https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/uchast-u-treningu-aktivni-gromadyani.html

Поділитися посиланням: