Навчання у МАУП

Меню

Центр внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Крупко Світлана Михайлівна – керівник Центру, доктор філософії в галузі державного управління, доцент.

Ковальчук Карина Русланівна – провідний фахівець Центру.

 

Адреса:
03039 Київ, вул. Фрометівська 2, Корп. 20. каб.14.
Тел. 044-490-95-08 (вн. 13-46)
Моб. 098-832-75-62
e-mail: vk1344@ukr.net, svetlana_krupko@ukr.net

 

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Академії розроблена з дотриманням всіх чинних нормативних документів, вимог та рекомендацій, у відповідності до діючих стандартів якості вищої освіти

Місія Центру – загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Академії, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури Академії, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.

Функції Центру внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

1. Здійснення організації та моніторингу питань внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та забезпечення навчально-методичними матеріалами освітнього процесу всіх навчальних підрозділів Академії відповідно до останніх вимог Міністерства освіти і науки України.

2. Організація діяльності з вивчення стану методичного забезпечення навчальних дисциплін та координація роботи з підготовки необхідних матеріалів.

3. Приведення у відповідність положень, що стосуються роботи Центру, зокрема, внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та навчально-методичного забезпечення згідно вимог Міністерства освіти і науки України.

4. Підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та навчально-методичного забезпечення.

5. Формування робочого плану підготовки навчальних видань на основі пропозицій кафедр Президентського університету, організація та аналіз його виконання.

6. Облік і первинна експертиза рукописів та навчально-методичних розробок у відповідності до плану підготовки навчальних видань та вимог Положення про порядок підготовки навчальних видань в Академії.

7. Співпраця з Видавництвом Академії щодо розміщення на сайті Академії навчально-методичного забезпечення.

8. Організація та проведення незалежного тестового оцінювання знань здобувачів вищої освіти, за результатами проведення даного виду моніторингу готується зведена довідка.

9. Організація та проведення ректорських контрольних робіт здобувачами вищої освіти і узагальнення результатів їх проведення.

10. Підготовка відомостей оплати праці та актів здавання-приймання наданих послуг, виконаних робіт.

11. Координація роботи з підготовки комплексних екзаменаційних білетів та тестів для проведення державної атестації  здобувачів вищої освіти Академії.

12. Підготовка проекту розпорядження про перелік дисциплін, закріплених за кафедрами навчальних підрозділів Академії на кожний семестр навчального року.

13. Формування узагальненого списку голів екзаменаційних комісій на календарний рік для ухвалення Вченою радою та затвердження ректором Академії.

14. Підготовка плану роботи Центру, звітів про виконану роботу та звітів на засідання ректорату та Вченої ради Академії.

15. Надання консультативної та методичної допомоги науково-педагогічному складу та працівникам Академії.

16. Вивчення тенденцій розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном і впровадження новітніх освітніх технологій в практику покращення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Академії.

Поділитися посиланням: