Навчання

Меню

Центр внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Крупко Світлана Михайлівна – керівник Центру, доктор філософії в галузі державного управління, доцент.

Морозова Анна Єгорівна – провідний фахівець Центру.

 

Адреса:
03039 Київ, вул. Фрометівська 2, Корп. 20. каб.14.
Тел. 044-490-95-08 (вн. 13-46)
e-mail: [email protected]

 

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Академії розроблена з дотриманням всіх чинних нормативних документів, вимог та рекомендацій, у відповідності до діючих стандартів якості вищої освіти

Місія Центру – загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Академії, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури Академії, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.

Функції Центру внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

1. Здійснення організації та моніторингу питань внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти  всіх навчальних підрозділів Академії відповідно до останніх вимог Міністерства освіти і науки України.

2. Підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

3.Формування та корегування перспективних планів підготовки навчальних видань та літератури вдповідно до діючих розпоряджень Академії та робочого плану підготовки навчальних видань на основі пропозицій кафедр Президентського університету, організація та аналіз його виконання.

4. Облік і первинна експертиза рукописів та навчальних розробок у відповідності до плану підготовки навчальних видань та вимог Положення про порядок підготовки навчальних видань в Академії.

5.  Співпраця з Видавництвом Академії щодо організації підготовки розміщення на сайті Академії навчально забезпечення (підручників, навчальних посібників та інших матеріалів).

6. Організація та проведення незалежного тестового оцінювання знань здобувачів вищої освіти, за результатами проведення даного виду моніторингу готується зведена довідка.

7. Організація та проведення ректорських контрольних робіт (моніторинг знань за минулий навчальний рік) здобувачами вищої освіти і узагальнення результатів їх проведення.

8. Підготовка відомостей оплати праці та актів здавання-приймання наданих послуг, виконаних робіт по розробці комплексних контрольних робіт та проведенні ректорських контрольних робіт (моніторинг знань за минулий навчальний рік).

9. Формування узагальненого списку голів екзаменаційних комісій на календарний рік для ухвалення Вченою радою та затвердження.

10. Організація засідання Комісії для моніторингу за проведенням випускної атестації іноземних здобувачів вищої освіти згідно з розкладом екзаменаційних комісій.

11. Моніторинг організації освітньої роботи кафедр Академії.

12. Проведення та контроль перевірок академічних та наукових текстів здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних та наукових працівників Академії з використанням комп’ютерних систем Unicheck.com на наявність запозичень із текстів, присутніх в базах Академії, базах інших закладів вищої освіти та в мережі Інтернет.

13. Організація та контроль розміщення академічних та наукових текстів здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних та наукових прцівників Академії до електронного інституційного репозитарію (електронного архіву для накопичення, тривалого зберігання та забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень).

14. Створення та контроль облікових записів для відповідальних осіб по роботі з системами на рівні наукових інститутів/факультетів.

15. Контроль результатів повторної перевірки кваліфікаційних робіт, які мають низький рівень оригінальності тексту.

16.Надання консультативної та методичної допомоги науково-педагогічному складу та працівникам Академії.

17. Вивчення тенденцій розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном і впровадження новітніх освітніх технологій в практику покращення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Академії.

Поділитися посиланням: