073 Менеджмент

Автор Назва Рік ВКЦ  
Середюк К. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки та оформлення курсової роботи для студентів спеціальності: 073 «Менеджмент» 28 «Публічне управління та адміністрування» рівень вищої світи: перший (бакалаврський) рівень та рівень вищої освіти: другий (магістерський 2019 9221 PDF
Головач Н. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» (для бакалаврів) 2018 9179 PDF
Найдьонов І. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9178 PDF
Найдьонов І. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9177 PDF
Головач Н. В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІОЛОГІЇ» (для бакалаврів) 2018 9174 PDF
Головач Н. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІОЛОГІЇ» (для бакалаврів) 2018 9173 PDF
Шестопалова І. О. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9171 PDF
Найдьонов І. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ВИЩІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9169 PDF
Найдьонов І. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У ВИЩІХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9168 PDF
Терещенко Н .М. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9164 PDF
Терещенко Н .М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС» (ДЛЯ МАГІСТРІВ) 2018 9163 PDF
Згалат-Лозинська Л. О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ” (для бакалаврів) 2018 9146 PDF
Колпаков В. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для бакалаврів) 2018 9145 PDF
Колпаков В. М. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” (для бакалаврів) 2018 9144 PDF
Згалат-Лозинська Л. О. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «АНАЛІЗ МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ РИНКОМ» (для бакалаврів) 2018 9136 PDF
Кобржицький В. В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для бакалаврів) 2018 9110 PDF
Кобржицький В. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для бакалаврів) 2018 9109 PDF
Кобржицький В. В. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ» (для аспірантів) 2018 9108 PDF
Кобржицький В. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСПОРТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ» (для аспірантів) 2018 9107 PDF
Бойченко Е. Б. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «ПРОСЕМІНАР З ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для бакалаврів) 2018 9080 PDF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 20 21