Дисципліни вільного вибору

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
із запропонованого навчального плану освітньої програми
«Журналістика» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

1. Література і ЗМК.

Наукова й освітня журналістика в Україні.

2. Майстер-клас із радіожурналістики.

Майстер-клас із тележурналістики.

3. Репортерська журналістика.

Аналітична журналістика.

4. Політична журналістика в Україні.

Економічна журналістика в Україні.

5. Новітні медіа.

Соціальні мережі.

Поділитися посиланням: