Акредитація

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня

Освітньо-професійна програма «075 Маркетинг і рекламна діяльність» 2023

Освітньо-професійна програма «Цифровий маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2022

Освітньо-професійна програма «Маркетинг і рекламна діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2019

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2019

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2020

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за спеціалізацією «Маркетинг і рекламна діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 2020

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 2021

Освітні програми другого (магістерського) рівня

Освітньо-професійна програма «Маркетинг і рекламна діяльність» для другого (магістерського) рівня 2022

Освітньо-професійна програма «Маркетинг і рекламна діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 2019

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 2019

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 2020

Освітньо-професійна програма «Маркетингі рекламна діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 2021

Третій (освітньо-науковий) рівень

Освітньо-наукова програма «Маркетинг» 2022

Навчальні плани

Навчальний план "Маркетинг і рекламна діяльність" 1,6 денна

Навчальний план "Маркетинг і рекламна діяльність" 1,6 заочна

Навчальний план "Маркетинг" (PhD)

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат спеціальності 075 Маркетинг РВО спеціаліст

Сертифікат спеціальності 075 Маркетинг РВО бакалавр

Сертифікат спеціальності 075 Маркетинг РВО магістр

Рецензії на освітні програми

РЕЦЕНЗІЯ на освітню програму «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

РЕЦЕНЗІЯ на освітню програму «Маркетинг і рекламна діяльність» за бакалаврським рівнем вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-професійну програму «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

РЕЦЕНЗІЯ на освітню програму «Маркетинг і рекламна діяльність» за магістерським рівнем вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

Рецензія на освітньо-професійну програму «Маркетинг» за першим (бакалаврським) рівнем, спеціальності 075 Маркетинг, галузі знані - 07 Управління та адміністрування

Рецензія на освітньо-професійну програму «Маркетинг» за другим (магістерським) ступенем вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань – 07 «Управління та адміністрування»

Рецензія на освітньо-професійну програму «Маркетинг» за другим (магістерським) ступенем вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»2021
Поділитися посиланням: