Силабуси

Актуальні проблеми Віл-інфекцій

Акушерство та гінекологія

Анатомія людини

Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки

Біоорганічна та біологічна хімія

Виробнича сестринська практика догляду за хворими

Внутрішня медицина

Внутрішня медицина в тому числі інфекційні хвороби та ендокринологія

Гомеопатичні препарати

Гігієна та екологія

Гістологія, цитологія та ембріологія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Клінічна анатомія і оперативна хірургія

Клінічна біохімія

Медична біологія

Медична психологія

Медична хімія

Медична інформатика

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Неврологія та нейростоматологія

Оториноларингологія

Офтальмонологія

Патоморфологія

Патофізіологія

Педіатрія

Пластична та реконструктивна хірургія

Пропедевтика внутрішньої медицини

Підготовка офіцерів запасу галузь знань Охорона здоровя

Радіологія та ренгенологія в медицині

Рефлексотерапія в стоматології

Соціальна медицина, громадське здоров_я та основи даказової медицини

Соціологія та медична соціологія

Судова медицина. Медичне право України

Сучасна діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз

Урологія. Дерматологія. Венерологія

Фармакологія

Фтизіатрія

Фізична реабілітація, спортивна медицина

Фізіологія

Фітотерапія

Історія медицини

Поділитися посиланням: