Про Академію

Меню

Інститут медичних та фармацевтичних наук

КЛЯТВА ГІППОКРАТА

КЛЯТВА ЛІКАРЯ УКРАЇНИ

Інститут медичних та фармацевтичних наук має у своїй структурі:

  • Факультет стоматології
  • Факультет фармації
  • Кафедра загальномедичних дисциплін
  • Кафедра медичної психології

Єдиний державний кваліфікаційний іспит та ліцензійний інтегрований іспит у 2021 році

Положення про порядок проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками за таким спеціальностями:

Кафедра

Галузь

Спеціальність

Освітня програма

Кафедра стоматології

22 «Охорона здоров'я»

221 «Стоматологія»

«Стоматологія»

Професійна кваліфікація: лікар-стоматолог

Кафедра медичної психології

22 «Охорона здоров'я»

225 «Медична психологія»

«Медична психологія»

Кафедра загальної та клінічної фармації

22 «Охорона здоров'я»

226 «Фармація. Промислова фармація»

«Фармація»

Кафедра загальномедичних дисциплін

Не є випусковою

Рада роботодавців інституту

Студентська рада інституту

Методична рада інституту

Викладацький склад кафедр сьогодні – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні навчальну та науково-дослідну роботу. Студенти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями. 

Науково-педагогічний склад кафедр є запорукою гідного професійного рівня та затребуваності наших випускників на ринку праці. 

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації студентів до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання. 

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них організаторських і комунікативних здібностей, компетентнісних навичок і вмінь. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.

Поділитися посиланням: