Інформація про інститут

Інститут міжнародної освіти (ІМО) створений з метою надання іноземним студентам освітніх, інформаційних, консультаційних послуг тощо.

Організація набору та прийому іноземних громадян для навчання в Міжрегіональній Академії управління персоналом здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України згідно з чинним українським законодавством. Для в'їзду в Україну на навчання у встановленому порядку видається відповідне запрошення та організується їх зустріч по прибутті в Україну.

Згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України та розпорядчими документами МАУП інститут здійснює функції приймальної комісії, веде облік іноземного студентського контингенту, готує накази та формує комп’ютерну базу даних свого контингенту. Також до функцій інституту входить консультаційна робота щодо подачі іноземних документів про освіту до МОН України для процедури визнання, процедури легалізації та проставлення апостилю на документах про освіту.

За роки роботи в ІМО сформовано постійно діючий професорсько-викладацький склад з великим досвідом роботи з іноземними студентами та відповідним рівнем методичної кваліфікації. Викладачі кафедри розробляють та готують методичні матеріали, підручники та навчальні посібники для іноземних студентів.

У МАУП навчається більше тисячі іноземних студентів та аспірантів, на навчання на підготовчому відділенні кожного року приїжджає біля двохсот іноземців з понад 30 країн світу. Випускники-іноземці, повернувшись на батьківщину, влаштовуються на роботу в різноманітні державні та недержавні установи. Наші випускники працюють в міністерствах своїх країн, зокрема це випускники з Еквадору, Палестини, В’єтнаму, Азербайджану; викладають в вищих навчальних закладах своїх країн, створюють різні суспільно-політичні організації та беруть активну участь у житті своїх країн, назавжди залишаючись друзями України.

Поділитися посиланням: