Дисципліни вільного вибору студента спеціальності "Філологія"

Вибіркові дисципліни першого (бакалаврського) рівня:

Аспектний переклад

Ділова іноземна мова

Переклад ділового мовлення

Переклад науково-технічних текстів

Переклад юридичних документів

Перекладацький аналіз тексту

Практикум перекладу

Практичний курс третьої іноземної мови

Риторика

Семантико-стилістичні особливості перекладу

Спецкурс з основ художнього перекладу

Теорія і практика перекладу з першої іноземної мови

Усний та двосторонній переклад

Вибіркові дисципліни другого (магістерського) рівня:

Методика викладання перекладу у ВНЗ

Машинний переклад

Переклад науково-технічного дискурсу

Перекладацький аналіз тексту

Методика викладання іноземних мов

Переклад художнього дискурсу

Переклад конференцій

Редагування перекладів

Теорія перекладу

Сучасна зарубіжна література

Юридичний переклад

Лінгво-когнітивний аспекти міжкультурної комунікації

Поділитися посиланням: