Акредитація

Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування

Сетрифікат 1

Сертифікат 2

OПП ЕКОНОМІЧНО-ОБЛІКОВА БЕЗПЕКА ТА АНАЛІТИКА МАГІСТР 2022

ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАГІСТРИ 2021

ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАГІСТРИ 2020

ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ БАКАЛАВРИ 2021

ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ БАКАЛАВРИ 2020

ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ БАКАЛАВРИ 2019

ОПП ОБЛІК І АУДИТ БАКАЛАВРИ 2019

ОПП ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАГІСТРИ 2020

Навчальний план "Облік і оподаткування" 1.6 денна

Навчальний план "Облік і оподаткування" 1.6 заочна

Навчальний план "Економічно-облікова бепека та аналітика" 1.6 денна

Навчальний план "Економічно-облікова бепека та аналітика" 1.6 заочна

Поділитися посиланням: