Робочі навчальні програми

Бакалаврат:

Обов’язкові:

 

Вибіркові:

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЕКСПЕРТИЗА ТА АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 1С БУХГАЛТЕРІЯ

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 1С ПІДПРИЄМСТВО

КОНТРОЛІНГ

МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОБЛІК У БАНКАХ

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Магістратура:

Обов’язкові:

 

Вибіркові:

АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ контроль

КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Поділитися посиланням: