Наукові проекти

Дослідження теоретико-методологічних основ розвитку української державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств: політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти

Теми науково-дослідних  (НДДКР) підрозділів Міжрегіональної Академії управління персоналом

Номер реєстраційної карти НДДКР в УКРІНТЕІ, картка

Стратегії і технології формування конкурентоздатного людського капіталу в системі освіти як головного фактору розвитку вітчизняної економіки

0121U107901

Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах

0122U000270

Стратегічне антикризове управління підприємством як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства

0121U114719

Проблеми розвитку фондового ринку України

0121U114720

Управління корпоративною соціальною відповідальністю бізнес-організацій

0121U114721

Науково-методологічне обґрунтування проблематики мотиваційного менеджменту персоналу в контексті сучасного етапу розвитку країни.

0121U114722

Формування підходів щодо управління соціальною відповідальністю у менеджменті персоналу

0121U114724

Модернізація механізмів формування фінансових ресурсів державними структурами, суб'єктами господарювання і населенням України як умова економічного та соціального розвитку суспільства

0121U108233

Формування системних напрямів щодо розвитку корпоративної соціальної відповідальності в сучасних умовах розвитку економіки

0121U114723

Розвиток публічного управління та адміністрування в умовах системних галузевих реформ: соціальні, економічні, безпекові та культурні аспекти

0121U110533

Формування кластерної політики в умовах децентралізації регіонів

0121U114236

Управління організаційними змінами у пост військовій туристичній діяльності в Україні в умовах прискорення євроінтеграційних процесів

0122U200912

Медико-психологічні аспекти навчального процесу

0122U201099

Трансформаційні процеси розвитку та становлення особистості у кризових ситуаціях: сучасні психосоціальні виміри

0122U201363

Технології управління організаціями в умовах інформаційних трансформацій

0122U201535
Судова влада в Україні: проблеми та шляхи реформування 0122U201534
Морально-правові та психологічні засади розвитку українського суспільства в сучасних реаліях 0122U201611
Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних викликів 0123U102375

Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні

0123U104042

Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть.

0123U104480

День Соборності України: історико-політологічні дослідження

0123U104481

Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді

0123U104482

Академічна доброчесність: шлях до забезпечення якості освіти

0123U104483

Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості

0123U104484

Актуальні питання юридичної науки та практики

0123U104485

Туризм ХХІ століття: проблеми та перспективи

0123U104487

Закономірності становлення професійної та особистісної ідентичності майбутнього фахівця-психолога

0123U104488

Національні та глобальні мови в умовах сучасних інтеграційних процесів

0123U104489

Історія, культура та освіта: християнський вимір

0123U104490

Зведений план наукової роботи Академії на 2021–2025 рр.

Поділитися посиланням: