Наукові проекти

Дослідження теоретико-методологічних основ розвитку української державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств: політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти

Теми науково-дослідних  (НДДКР) підрозділів Міжрегіональної Академії управління персоналом

Номер реєстраційної карти НДДКР в УКРІНТЕІ, картка

Стратегії і технології формування конкурентоздатного людського капіталу в системі освіти як головного фактору розвитку вітчизняної економіки

0121U107901

Удосконалення управління бізнес-процесами на підприємствах

0122U000270

Стратегічне антикризове управління підприємством як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства

0121U114719

Проблеми розвитку фондового ринку України

0121U114720

Управління корпоративною соціальною відповідальністю бізнес-організацій

0121U114721

Науково-методологічне обґрунтування проблематики мотиваційного менеджменту персоналу в контексті сучасного етапу розвитку країни.

0121U114722

Формування підходів щодо управління соціальною відповідальністю у менеджменті персоналу

0121U114724

Модернізація механізмів формування фінансових ресурсів державними структурами, суб'єктами господарювання і населенням України як умова економічного та соціального розвитку суспільства

0121U108233

Формування системних напрямів щодо розвитку корпоративної соціальної відповідальності в сучасних умовах розвитку економіки

0121U114723

Розвиток публічного управління та адміністрування в умовах системних галузевих реформ: соціальні, економічні, безпекові та культурні аспекти

0121U110533

Напрацювання рекомендацій для територіальних громад регіону щодо формування на їх території окремих кластерів, виходячи з їх потенційних можливостей.

0121U114236

Зведений план наукової роботи Академії на 2021–2025 рр.

Поділитися посиланням: