Наукова робота

Наукова діяльність у МАУП проводиться в рамках наукових тем, затверджених Вченими радами Інститутів та відокремлених підрозділів Академії. Тематичний план науково-дослідної роботи є основним документом, що визначає напрями наукової діяльності в інститутах і регіональних підрозділах Академії на найближчі роки.

Науковці Академії об’єднуються навколо вирішення таких основних завдань:

 • консолідація зусиль наукової громадськості, освітян, лідерів державних і громадських об’єднань та організацій у напрацюванні ідей і пропозицій щодо формування реалістичної, прагматичної і ефективної політики Української держави у сфері демократичного розвитку, освітньої діяльності, розв’язання як локальних, так і глобальних проблем людства;
 • досягнення європейського та світового рівня фундаментальних науково-теоретичних і прикладних досліджень;
 • підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технологічний і культурно-духовний простір.

Координацію науково-дослідної роботи у структурних підрозділах Академії здійснює Центр організації наукової роботи.

Серед основних завдань Центру:

 • контроль за виконанням та коригування планів наукових досліджень структурних підрозділів МАУП у межах своїх повноважень;
 • підготовка зведених звітів результатів науково-дослідної діяльності структурних підрозділів Академії
 • збір інформації про наукові проекти, програми, конференції, семінари, конкурси та інформування про них структурних підрозділів Академії;
 • організація проведення загальноакадемічних науково-практичних конференцій та доредакційна підготовка збірників матеріалів;
 • забезпечення роботи редколегії збірника «Наукові праці МАУП».
 • методична підтримка діяльності науковців МАУП щодо підготовки статей у міжнародні видання, що індексуються наукометричною системою SCOPUS,  та облік  SCOPUS-індексованих публікацій співробітників МАУП
 • співпраця з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України з питань роботи зі студентською молоддю (забезпечення участі студентів Академії у Всеукраїнських студентських наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях, які проводяться за планами Міністерства);
 • інформаційно-аналітичне забезпечення організації студентської наукової роботи.

 

Центр розташований в корпусі № 24 (МБІЦ), тел. (044) 527-94-44, або вн. 13-47, 14-41, 11-50.

Анонси найближчих тематичних міжнародних та всеукраїнських конференцій: https://www.facebook.com/groups/science.maup

Видання "Наукові праці МАУП": див. http://is.gd/npmaup

Поділитися посиланням: