Навчання

Меню

Освітні інновації та розвиток культури академічної доброчесності

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ

"Впродовж березня-квітня 2021 р. відбулися тренінги в рамках Школи професійного розвитку викладача МАУП. Заключний офлайн-тренінг Школи відбудеться у МАУП після завершення карантинних обмежень. Наразі публікуємо інформацію про:

1) сертифікати учасників двох онлайн-тренінгів https://cutt.ly/hvFRoIB;

2) Програму Школи професійного розвитку МАУП, затвердженому в установленому порядку;

3) перелік учасників двох перших онлайн-тренінгів.

Дякуємо учасникам за активну позицію".


З метою створення можливостей для розвитку професійних компетентностей співробітників МАУП, підтримки готовності працювати в умовах змішаного навчання та впроваджувати освітні інновації, Центр наукової роботи надає безоплатний доступ до таких методичних матеріалів:

1) за програмою підвищення кваліфікації «Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти» (презентаційні матеріали, навчальні відео, проблемні кейси);

2) вебінар для аспірантів та молодих вчених на тему «Принципи забезпечення академічної доброчесності у наукових дослідженнях» (навчальне відео, інформативна презентація);

3) онлайн-тренінгу на тему: «Цифрові інструменти для дистанційної освіти» автор  Неля Лебідь - фасилітатор, кандидат психологічних наук, доцент, співзасновниця тренінгового центру T-Update, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, тренер Програми лідерського потенціалу розвитку університетів України (British Council, Інститут вищої освіти НАПН України);

4) онлайн-тренінгу на тему: «Інтерактивне дистанційне навчання» автор  Неля Лебідь - фасилітатор, кандидат психологічних наук, доцент, співзасновниця тренінгового центру T-Update, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, тренер Програми лідерського потенціалу розвитку університетів України (British Council, Інститут вищої освіти НАПН України).

5) презентацій спікерів Міжнародної Весняної школи «Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience» у рамках проекту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities».

Для отримання матеріалів необхідно надіслати лист на пошту [email protected]. У листі просимо у довільній формі сформулювати запит з проханням надати доступ до означених матеріалів, зазначивши своє ПІБ та посаду у МАУП.

Наголошуємо, що матеріали призначені лише для власного використання. Просимо не розповсюджувати їх для третіх осіб та на інших веб-ресурсах. Матеріали захищені авторським правом.

Положення про підтримку академічних свобод в Міжрегіональній Академії управління персоналом

 

ПІДТРИМКА РОЗБУДОВИ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

З метою популяризації цінностей академічної доброчесності та принципів наукової етики, пропонуємо ознайомитися із наступними матеріалами:

1)  Методичними рекомендаціями та програмою курсу «Основи академічного письма»  https://academiq.org.ua/resursy/osnovy-akademichnogo-pysma-metodychni-rekomendatsiyi-ta-programa-kursu/ , підготовлені та надані для користування Американськими Радами в Україні;

2)  «Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» та «Розширеним глосарієм термінів та понять із академічної доброчесності»  https://academiq.org.ua/resursy/3459-2/ , підготовлені та надані для користування Американськими Радами в Україні;

3)  інформативними відео на YouTube каналі - лекціями та вебінарами з тематик академічної доброчесності та забезпечення якості освіти: https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ , підготовлені та надані для користування Американськими Радами Україні.

4) відео навчального вебінару Strike plagiarism ТОВ «ПЛАГІАТ» «Особливості роботи в системі перевірки робіт на академічний плагіат Strike plagiarism»

https://drive.google.com/file/d/1OOxWEka1OoOX8TFi-axwWseYpMPlX8Hz/view?usp=share_link   

5)Веб-сайт де зібрані всі інструкції разом з навчальними відео щодо роботи в системі Strike plagiarism:

https://strikeplagiarism.com/uk/tutorials.html

6)    відео навчального вебінару Unicheck Україна (ТОВ «Антиплагіат») на тему «Як працювати з акаунтом Unicheck» для користувачів сервісу перевірки наукових текстів на антиплагіат Unicheck:

https://drive.google.com/file/d/19tYnc5Mj3XQzG0d2OSke740B8KeExuBn/view?usp=sharing  

та методичними матеріалами від ТОВ «Антиплагіат»:

Центр допомоги - інструкції та відео інструкції Unicheck;

Youtube - відео по роботі з аккаунтом Unicheck;

Блог - корисні статі Unicheck;

Facebook - різна інформація щодо сервісу Unicheck;

Viber - Освітня спільнота Unicheck Unicheck.

7) Матеріали вебінару Аналізуємо звіт про перевірку на плагіат Unicheck Academic IQ

Поділитися посиланням: