Акредитація

Стандарти вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем та другим (магістерським) рівнем, галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітні програми

Діючі

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня

Освітні програми другого (магістерського) рівня

Рецензії-відгуки на освітні програми

Бакалаврат

Магістратура

Навчальні плани

Освітні програми другого (магістерського) рівня

Поділитися посиланням: