Кафедра фінансів, банківської та страхової справи

Завідувач кафедриДацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор (корп. 2, каб. 30, вн. тел. 12-29)

Заступник завідувача кафедриТімко Наталія Іванівна, доктор філософії в галузі економіки (корп. 2, каб. №30, вн. тел. 12-29).

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 30

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-29

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями

  • Бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінансовий менеджмент»);
  • Магістр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Кафедра готує фахівців з фінансового аналізу стану суб’єктів господарювання; виконання розрахунків фінансово-економічних показників до фінансових планів підприємств та організацій; складання фінансових документів, угод про оренду, кредитних та страхових угод; управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності у сфері фінансового ринку, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує фінансову політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємств.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська та страхова справа» можуть бути: вітчизняні підприємства та підприємства за участю іноземного капіталу, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо); фондові біржі; державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Історія

Кафедра була заснована у 1996 р. як кафедра фінансів і статистики. Першим її завідувачем був кандидат економічних наук, професор МКА Бугулов Валерій Миколайович. У 1998 році кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент, професор МКА Грідчіна Марина Володимирівна, а у 2001 році – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, академік МКА Захожай Валерій Борисович. У грудні 2011 року кафедру було перейменовано на кафедру фінансів і кредиту, а з 01 вересня 2016 року вона отримала назву – фінансів, банківської та страхової справ, шляхом об’єднання з кафедрою банківської справи.

З 2017 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти, професор Дацій Олександр Іванович. Він є автором цілої низки наукових та навчально-методичних матеріалів. Має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 20 років. Є автором більш ніж 250 публікацій, у т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та методичних розробок.

У 1995 році він закінчив Дніпропетровський Державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК та отримав ступінь кандидата економічних наук.

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і обліку.

У 2005 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності економіка та управління науково-технічним прогресом, на тему «Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України». У цьому ж році було присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

З 2016 року Дацій О.І. працював в Академії на різних посадах. У 2017 році був обраний на посаду завідувача кафедри фінансів, банківської та страхової справи Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів.

Наукові інтереси – теоретичні, методологічні і практичні питання управління фінансовою діяльністю суб’єктів економіки. Керівник науково-дослідної роботи Інституту «Проблеми і перспективи розвитку промислових і сільськогосподарських підприємств в Україні» (ДР № 0207U004302) та кафедральної науково-дослідної роботи ІІ.2 29.04 «Забезпечення фінансової стійкості підприємств України в умовах кризи».

Голова спеціалізована Вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 14 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 10 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 3 доценти).

До викладання дисциплін також залучено 5 сумісників, з яких 1 має науковий ступінь доктора економічних наук і 4 – науковий ступінь кандидата економічних наук.

Дацій Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Тімко Наталія Іванівна

доктор філософії в галузі економіки, заступник завідувача кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Братусь Ганна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор МКА, доцент, заступник директора-декан стаціонарних та заочних форм навчання ННМЕФ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Котляров Валерій Олександрович

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Шклярук Сергій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, професор МКА, професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Філіна Ганна Ісаївна

кандидат економічних наук, професор МКА, професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Брюховецька Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Бігдаш Володимир Дмитрович

доктор філософії в галузі економіки/професор МКА, професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Ліщенко Андрій Володимирович

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Жук Інна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Кіщенко Ганна Василівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Назарчук Михайло Ігорович

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи ННІУЕБ ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академії управління персоналом (Київ, Україна)

Науково-методична робота кафедри

Наукові дослідження кафедри проводиться відповідно до теми науково-дослідної роботи «Модернізація механізмів формування фінансових ресурсів державними структурами, суб’єктами господарювання і населенням України як умова економічного та соціального розвитку суспільства» номер 0121U108233, затвердженої на 2021-2025 рр.

Наукова робота студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» знаходить своє відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах. Протягом 2016-2020 рр. було проведено 12 круглих столів та 7 науково-практичних семінарів, у яких пройняло участь 236 студентів та аспірантів. Студенти залучені до роботи у студентському науковому гуртку: «Фінансист» (керівник Тімко Н.І.).

За кафедрою закріплено викладання 42 дисциплін, основними з яких є: «Фінанси», «Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Гроші та кредит», «Банківська система», «Інвестування», «Корпоративні фінанси», «Проектне фінансування», «Ринок фінансових послуг», «Статистика», «Страховий менеджмент», «Страхування», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Ціноутворення», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Валютне регулювання», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Грошово-кредитні схеми зарубіжних країн» тощо.

Фінанси, банківська справа та страхування одна з основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів та міжнародних фінансів, розробляти та розв’язувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств та об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, у науково-дослідних установах тощо.

Основна мета – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої та середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління з фінансів, банківської та страхової справи.

Об’єктом професійної діяльності випускника є устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем на фінансовому ринку, діяльність фінансових посередників.

Відомі випускники

Ельбрус Тедеєв – український спортсмен (вільна боротьба),  народний депутат України, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України (1996), президент Асоціації спортивної боротьби України. 21 вересня 2013 року увійшов до всесвітньої Зали Слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA).

Навчання у МАУП: вступив у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої княгині Ольги МАУП у 2004 році. Навчався за спеціальністю «фінанси» спеціалізацією «міжнародна економіка та фінанси». Закінчив навчання у 2007 році.

Василь Волга – український політичний діяч, народний депутат Верховної ради України 5-го скликання (2006–2007).

Навчання у МАУП: вступив до Академії на навчання за спеціальністю «Банківська справа». Закінчив навчання у 1999 році.

Сергій Броневицький – український фахівець у галузі містобудування, кандидат технічних наук (1996), керівник розробників проекту Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025. Головний архітектор Києва у 2009-2011.

Навчання у МАУП: вступив до Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги у 1999 році. Навчався за спеціальністю «фінанси». Закінчив навчання у 2000 році, отримавши спеціалізацію «фінансовий менеджмент».

 

Поділитися посиланням: