Кафедра фінансів, банківської та страхової справи

Контакти:
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 30
телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-29
[email protected]

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»:

За кафедрою закріплено викладання наступних дисциплін: «Фінанси», «Вступ до спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», «Гроші та кредит», «Банківська система», «Інвестування», «Корпоративні фінанси», «Проектне фінансування», «Ринок фінансових послуг», «Статистика», «Страховий менеджмент», «Страхування», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Ціноутворення», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Валютне регулювання», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Грошово-кредитні схеми зарубіжних країн» тощо.

Кафедра готує фахівців з фінансового аналізу стану суб’єктів господарювання; виконання розрахунків фінансово-економічних показників до фінансових планів підприємств та організацій; складання фінансових документів, угод про оренду, кредитних та страхових угод; управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності у сфері фінансового ринку, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує фінансову політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємств.

Майбутнім місцем роботи випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» можуть бути: вітчизняні підприємства та підприємства за участю іноземного капіталу, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо); фондові біржі; державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок одна з основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави та фондового ринку, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть та тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів та міжнародних фінансів, розробляти та розв’язувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного та комерційних банків, на рівні підприємств та об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, у науково-дослідних установах тощо.

Основна мета – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої та середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління з фінансів, банківської та страхової справи.

Об’єктом професійної діяльності випускника є устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем на фінансовому ринку, діяльність фінансових посередників.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

Модернізація механізмів формування фінансових ресурсів державними структурами, суб’єктами господарювання і населенням.

Відомі випускники

Ельбрус Тедеєв – український спортсмен (вільна боротьба),  народний депутат України, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України (1996), президент Асоціації спортивної боротьби України. 21 вересня 2013 року увійшов до всесвітньої Зали Слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA).

Навчання у МАУП: вступив у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої княгині Ольги МАУП у 2004 році. Навчався за спеціальністю «фінанси» спеціалізацією «міжнародна економіка та фінанси». Закінчив навчання у 2007 році.

Василь Волга – український політичний діяч, народний депутат Верховної ради України 5-го скликання (2006–2007).

Навчання у МАУП: вступив до Академії на навчання за спеціальністю «Банківська справа». Закінчив навчання у 1999 році.

Сергій Броневицький – український фахівець у галузі містобудування, кандидат технічних наук (1996), керівник розробників проекту Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025. Головний архітектор Києва у 2009-2011.

Навчання у МАУП: вступив до Інституту міжнародної економіки та фінансів ім. Святої Великої княгині Ольги у 1999 році. Навчався за спеціальністю «фінанси». Закінчив навчання у 2000 році, отримавши спеціалізацію «фінансовий менеджмент».

 

Поділитися посиланням: