Акредитація

Стандарт вищої освіти 242 Туризм (другий (магістерський рівень)

Освітньо-професійна програма Туризм (бакалаврат)

Освітньо-професійна програма Туризм (магістр)

Educational professional program "Tourism"

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм"

Standard of Higher Education in the specialty 242 “Tourism”

Навчальний план "Туризм" 1,6 денна

Навчальний план "Туризм" 1,6 заочна

Аналіз опитування здобувачів

Рецензії на ОПП Туризм

Accreditation Protocol bachelor study program of Tourism

Стандарти оцінювання якості освітньої програми у рамках процедури акредитації

Таблиця 1. Інформація про обов'язкові компоненти ОП

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання

Протоколи засідання кафедр

Протокол №10 засідання кафедри від 27.05.2020 р.

Протокол №5 засідання кафедри від 23.12.2020 р.

Протокол №3 засідання кафедри від 05.11.2020 р.

Протокол №5 засідання кафедри від 24.12.2019 р.

Протокол №4 засідання кафедри від 29.11.2018 р.

Протокол №3 засідання кафедри від 14.11.2018 р.

Протокол №2 засідання кафедри від 17.10.2018 р.

Протокол №5 засідання вченої ради Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук 19.12.2018 р.

Поділитися посиланням: