Силабуси

Спеціальність 242 Туризм, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обов'язкові дисципліни

Безпека в туризмі

Вступ до спеціальності Туризм

Економіка туристичного підприємства

Історія туризму

Ринок туристичних послуг

Бізнес-тренінг

Географія туризму

Маркетинг в туризмі

Менеджмент у туризмі

Основи міжнародного туризму

Організація анімаційної діяльності

Організація готелельного господарства

Організація екскурсійної діяльності

Організація ресторанного господарства

Організація туристичних подорожей

Основи туризмознавства

Основи управління якістю

Стандартизація і сертифікація

Туроперейтинг

Правове забезпечення в туризмі

Рекреалогія

Страхування в міжнародному туризмі

Транспортне забезпечення в туризмі

Туристичне краєзнавство

Туристичне країнознавство

Вибіркові дисципліни

Державне та регіональне управління

Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України

Моніторинг в туристичної індустрії

Мотивація персоналу СТІ

Основи транспортної системи України

Технологія обслуговування в туристичних комплексах

Активний туризм

Глобалізація туризму

Діловий туризм

Екологічний туризм

Екскурсологія

Етнотуризм

Комунікативний менеджмент

Організація курортно-лікувального туризму

Організація праці в туризмі

Основи медичного туризму

Основи НД в сфері туризму

Основи управління готельним бізнесом

Основи управління ризиками

Подієвий туризм

Рекламна діяльність в туризмі

Рекреаційні комплекси

Релігійний туризм

Санітарно-курортне обслуговування

Сервіс і дизайн в готельно-туристичних комплексах

Сільський зелений туризм

Спеціальність 242 Туризм, другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інноваційні технології в туризмі

Управління якістю туристичних послуг

Туризмологія

Логістика

Спеціальність 073 Менеджмент, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Обов'язкові дисципліни

Вступ до спеціальності Менеджмент

Державне та регіональне управління

Економіка підприємства

Історія готельної та туристичної індустрії

Менеджмент

Менеджмент туризму та готельного господарства

Моніторинг в готельному та туристичному бізнесі

Мотиваційний менеджмент

Облік і аудит

Основи маркетингу

Основи підприємницької діяльності в сфері готельного та туристичного обслуговування

Основи управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю

Охорона праці в галузі

Оцінка готельного бізнесу та туристичної діяльності

Стандартизація і сертифікація туристичних послуг та готельного господарства

Теорія організації

Управління готельним та туристичним бізнесом

Управління проектами в туризмі та готельному бізнесі

Управління якістю в сфері туризму та готельного господарства

Фінанси, гроші та кредит

Вибіркові дисципліни

Бізнес-планування в туризмі та готельному бізнесі

Бізнес-тренінг з організації роботи туристичнх підприємств

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економічний аналіз

Етика бізнесу

Лідерство та управління конфліктами

Менеджмент безпеки

Методологія і організація наукових досліджень в туризмі та готельному бізнесі

Операційний менеджмент

Організаційна поведінка

Основи антикризового управління

Основи безпеки підприємства

Основи інвестиційного менеджменту

Основи наукових досліджень в менеджменті

Правове забеспечення готельної та туристичної діяльності

Ризик-менеджмент

Сервіс і дизайн в готельно-туристичному комплексі

Ситуаційний менеджмент

Страхування в готельному та туристичному бізнесі

Техніка адміністративної діяльності

Тренінг з ділового спілкування

Управління бізнес-процесами

Управління виробничими групами

Управління інноваціями

Управління інформаційними зв’язками

Управління персоналом

Управління трудовим потенціалом

Франдрайзинг

Ціноутворення

Поділитися посиланням: