Кафедра організації туристичної діяльності

Кафедра розміщується в корпусі №2, кабінет 44

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій:

 • Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

Для студентів, що навчаються за спеціальністю 242 «Туризм»:

 • бакалаврат: «Вступ до спеціальності «Туризм», «Географія туризму», «Історія туризму», «Основи туризмознавства», «Туристичне країнознавство», «Основи міжнародного туризму», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Основи управління готельним бізнесом», «Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств», «Організація туристичних подорожей», «Правове забезпечення в туризмі», «Організація екскурсійної діяльності», «Менеджмент в туризмі», «Організація ресторанного господарства», «Екологія», «Організація анімаційної діяльності», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг», «Маркетинг в туризмі», «Туроперейтинг», «Організація готельного господарства», «Екологічний туризм», «Основи безпеки у туризмі», «Основи транспортної системи України», «Організація санаторно-курортного обслуговування», «Менеджмент суб’єктів туристичної індустрії», «Економіка туристичного підприємства», «Основи управління якістю туристичних послуг», «Основи наукових досліджень у сфері туризму», «Сільський зелений туризм», «Ринок міжнародних туристичних послуг». «Транспортне забезпечення в туризмі», «Страхування в туризмі»;
 • магістратура: «Міжнародний туризм», «ТНК в туризмі», «Управління якістю туристичних послуг», «Наукові дослідження у сфері туризму» «Управління туристичними комплексами», «Мотивація персоналу суб’єктів туристичної індустрії».

Для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»):

 • бакалаврат: «Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу». «Історія готельної та туристичної індустрії», «Основи туризмознавства», «Організація роботи закладів гостинності», «Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств», «Правове забезпечення готельної та туристичної діяльності», «Рекламна діяльність в туризмі», «Туроперейтинг», «Менеджмент туризму та готельного господарства», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг та готельного господарства», «Організація курортно-лікувального туризму», «Транспортні послуги в туризмі», «Страхування в готельному та туристичному бізнесі»;
 • магістратура: «Міжнародний туризм», «Управління якістю туристичних послуг», «Управління проектами в туризмі», «Методологія і організація наукових досліджень в туризмі та готельному бізнесі», «Управління якістю в сфері туризму та готельного господарства», «Державне та регіональне управління туризмом та готельним господарством».

Науково-педагогічний склад кафедри

Лукашенко Аліса Іванівна – завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор. Автор понад 60 наукових публікацій, в тому числі 6 монографій. У 2018 році закінчила докторантуру кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила докторську дисертацію. У 2016-2017 рр. обіймала посаду директора Міжнародного центру академічної мобільності та атестації «Британська кафедра». Науково-педагогічний стаж  понад 10 років.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Кривоберець Марина Миколаївна -  доцент кафедри, кандидат економічних наук, автор багатьох наукових праць: «Інструменти підвищення якості туристичних послуг», «Стандарти ISO серії 9000: зовнішні переваги, ступінь довіри, відповідність міжнародним вимогам» та ін. Науково-педагогічна діяльність: з 2015 року (за суміщенням) - старший викладач кафедри організації туристичної діяльності); з 2017 року і до тепер – доцент кафедри міжнародних відносин та організації туристичної діяльності МАУП.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

 • Левченко Микола Олексійович

  Левченко Микола Олексійович - доктор філософії в галузі державного управління, професор Міжнародної Кадрової Академії, має 58 наукових праць, з них 31 праця науково - методичного характеру, Фахівець у сфері державного управління з економічних питань. Колишній військовослужбовець. Вислуга років у Збройних Силах України склала 26 календарних років, із них 7 років служба в Центральному апараті Міністерства оборони України. Після звільнення зі ЗСУ працював старшим викладачем Національної академії державного управління при Президентові України. З 2006 року працював старшим викладачем, доцентом, професором кафердри менеджменту організацій Українсько-Російського Інституту менеджменту і бізнесу Міжрегіональної Академії управління персоналом.  Віднедавна працює професором кафедри організації туристичної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів.

  Згорнути ↑
Слєпих Катерина Ігорівна - фахівець кафедри організації туристичної діяльності.
Контакти: тел. 496-97-60 (внутрішній телефон: 11-55)
e-mail: kaf.turyzm@gmail.com, katerine.slepykh@gmail.com

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 073 Менеджмент

Стандарт вищої освіти (магістра) за спеціальністю 073 Менеджмент

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 242 "Туризм"

Поділитися посиланням: